HTCT Thống kê cấp tỉnh
 
Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh
3/18/2018 2:50:15 PM
Được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 110 chỉ tiêu cấp tỉnh, 40 chỉ tiêu cấp huyện và 16 chỉ tiêu cấp xã.
 
Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện
3/18/2018 2:48:51 PM
Được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 110 chỉ tiêu cấp tỉnh, 40 chỉ tiêu cấp huyện và 16 chỉ tiêu cấp xã.
 
Hệ thống chỉ tiêu cấp xã
3/18/2016 2:44:20 PM
Được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 110 chỉ tiêu cấp tỉnh, 40 chỉ tiêu cấp huyện và 16 chỉ tiêu cấp xã.
 
Truyền thông
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay94 
 Hôm qua97
 Tuần này94 
 Tất cả402069 
IP: 18.207.136.184