Thống Kê Hàng Tháng

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 năm 2021 tỉnh Hải Dương

I. KINH TẾ Để thực hiện mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 128/NQ-CP[1], các cấp, các ngành đang nỗ lực cùng với người dân và doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện “mục tiêu kép” nhằm tranh thủ cơ hội, phục hồi nhanh các hoạt …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 năm 2021 tỉnh Hải Dương

I. KINH TẾ 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Nhiệm vụ trọng tâm của sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 10 là tập trung thu hoạch lúa và cây hàng năm vụ mùa, gieo trồng cây rau mầu vụ đông. 1.1. Trồng trọt Vụ mùa; tổng diện tích gieo trồng đạt 64.967 ha, giảm 1,13% (-744 ha) so …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021 tỉnh Hải Dương

Tình hình dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp ở các tỉnh phía Nam ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Trong bối cảnh đó, tỉnh Hải Dương cũng chịu tác động lớn của dịch nhưng nhờ sớm kiểm soát tốt nên ít ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội. Tăng …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Diện tích gieo cấy lúa vụ mùa toàn tỉnh giảm 1,3% nhưng thời tiết thuận lợi dự kiến cho năng suất cao hơn cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp tăng cao (gần 16-18%), liên tục kể từ tháng 3 đến nay làm cho khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2021 có khả năng đạt được. Mặc …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để các hoạt động kinh tế - xã hội ổn định và tăng trưởng khá cao: sản xuất công nghiệp tăng trưởng 2 con số, nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, các dịch vụ thiết yếu tăng trưởng nhẹ.  I. KINH TẾ 1. …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2021 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2021 tỉnh Hải Dương

Đại dịch Covid-19 vẫn là biến số quan trọng nhất, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế thế giới. Trong nước, làn sóng Covid thứ 4 xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc từ cuối tháng 4, gần đây tiếp tục lan rộng ở các tỉnh phía Nam, khiến cho việc dự báo tăng trưởng cả nước liên tục được điều chỉnh giảm …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Trong bối cảnh tỉnh Hải Dương phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 5 tiếp tục có nhiều khởi sắc, cơ bản thực hiện đúng mục tiêu …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Sau khi khống chế thành công dịch bệnh, hoạt động sản xuất trong tháng 4 đã nhanh chóng ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trọng hoạt động công nghiệp tăng rất cao; năng suất lúa chiêm xuân và cây vải thiều đều dự báo tăng hơn năm trước. I. Kinh tế 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và quý I năm 2021 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và quý I năm 2021 tỉnh Hải Dương

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng cao chủ yếu do sản lượng cây vụ đông và nuôi trồng thủy sản tăng mạnh; ngành công nghiệp, xây dựng giảm khá “sâu” do dịch covid-19 ảnh hưởng lớn đến sản xuất ở hầu hết các ngành, một số ít ngành có lượng sản xuất tăng như sản xuất than cốc, sắt thép và sản …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp từ cuối tháng 01 ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động dịch vụ trước và trong Tết nguyên đán; đồng thời cũng ảnh hưởng đến khả năng giao thương, tiêu thụ nông sản vụ đông và sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kinh tế Sản xuất nông, lâm …