Thống Kê Hàng Tháng

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 năm 2023 tỉnh Hải Dương

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 năm 2023 tỉnh Hải Dương

KINH TÊ Quý I năm nay, tăng trưởng kinh tế của Tỉnh ước đạt 8,35%; đây là mức tăng trưởng cao (cao thứ 9/63) là mức tăng trưởng cao trong bối cảnh tăng trưởng của cả nước ước đạt 3,32%; và nhiều địa phương có thế mạnh về công nghiệp có mức tăng thấp hoặc âm như: Bắc Ninh (-11,85%), Vĩnh Phúc …

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và quý I năm 2023 tỉnh Hải Dương

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và quý I năm 2023 tỉnh Hải Dương

Triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2023 được dự báo gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động kéo dài của các cú sốc bất lợi từ năm 2022. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay được dự báo đạt 6,3%[1]; thấp hơn khá nhiều so với tăng trưởng năm 2022 là 8%[2]. Dự báo tăng trưởng quý …

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2023 tỉnh Hải Dương

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2023 tỉnh Hải Dương

Trong tháng 02, tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2023, với trọng tâm là: (1) thực hiện công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; (2) thu hút, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị …

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2023 tỉnh Hải Dương

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2023 tỉnh Hải Dương

Nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Hải Dương đặt ra trong năm 2023 là tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác lập, điều chỉnh, thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh; khẩn trương hoàn thiện phương án quy hoạch tỉnh trong tháng 1 này; tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng …

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 12 và cả năm 2022 tỉnh Hải Dương

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 12 và cả năm 2022 tỉnh Hải Dương

Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến khó lường. Nền kinh tế thế giới cũng chịu tác động tiêu cực, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm khi thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm, lạm phát đạt đỉnh và giá hàng hoá có xu hướng giảm. Trong nước, hai động lực tăng trưởng …

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 tỉnh Hải Dương

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 tỉnh Hải Dương

I. KINH TẾ 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 1.1. Trồng trọt Nhiệm vụ trọng tâm của tháng 11 là tiếp tục đẩy mạnh gieo trồng mở rộng diện tích cây vụ Đông còn thời vụ, đẩy nhanh tiến độ cày ải để phục vụ sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân. Vụ mùa; diễn biến thời tiết tương đối thuận lợi cho cây …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 tỉnh Hải Dương

I. KINH TẾ 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 1.1. Trồng trọt Vụ mùa: Tổng diện tích gieo trồng đạt 64.404 ha, giảm 0,87% (-563 ha) so với vụ mùa năm trước; giảm chủ yếu do diện tích gieo cấy lúa giảm (-546 ha). Một số diện tích đất trồng cây hàng năm (chủ yếu là đất lúa) được chuyển sang …

Báo cáo  tình hình kinh tế – xã hội tháng 9 và quý 3 năm 2022 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 9 và quý 3 năm 2022 tỉnh Hải Dương

Tại thời điểm tháng 9/2022, dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022 được điều chỉnh giảm so với các dự báo đã đưa ra vào thời điểm tháng 6 và đầu năm. Khu vực Đông Nam Á có nhiều dấu hiệu khả quan hơn khi Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực tăng nhẹ so với …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 tỉnh Hải Dương

I. KINH TẾ 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Sản xuất nông nghiệp trong tỉnh ổn định, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 là chăm sóc lúa và thu hoạch một số diện tích cây rau mầu vụ mùa, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 1.1. Trồng trọt Đến cuối tháng 8 các địa phương đã …