Thống Kê Hàng Tháng

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 tỉnh Hải Dương

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 tỉnh Hải Dương

I. KINH TẾ 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 1.1. Trồng trọt Nhiệm vụ trọng tâm của tháng 11 là tiếp tục đẩy mạnh gieo trồng mở rộng diện tích cây vụ Đông còn thời vụ, đẩy nhanh tiến độ cày ải để phục vụ sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân. Vụ mùa; diễn biến thời tiết tương đối thuận lợi cho cây …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 tỉnh Hải Dương

I. KINH TẾ 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 1.1. Trồng trọt Vụ mùa: Tổng diện tích gieo trồng đạt 64.404 ha, giảm 0,87% (-563 ha) so với vụ mùa năm trước; giảm chủ yếu do diện tích gieo cấy lúa giảm (-546 ha). Một số diện tích đất trồng cây hàng năm (chủ yếu là đất lúa) được chuyển sang …

Báo cáo  tình hình kinh tế – xã hội tháng 9 và quý 3 năm 2022 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 9 và quý 3 năm 2022 tỉnh Hải Dương

Tại thời điểm tháng 9/2022, dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022 được điều chỉnh giảm so với các dự báo đã đưa ra vào thời điểm tháng 6 và đầu năm. Khu vực Đông Nam Á có nhiều dấu hiệu khả quan hơn khi Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực tăng nhẹ so với …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 tỉnh Hải Dương

I. KINH TẾ 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Sản xuất nông nghiệp trong tỉnh ổn định, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 là chăm sóc lúa và thu hoạch một số diện tích cây rau mầu vụ mùa, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 1.1. Trồng trọt Đến cuối tháng 8 các địa phương đã …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 6 và quý 2 năm 2022 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 6 và quý 2 năm 2022 tỉnh Hải Dương

Tình hình kinh tế thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn, tại thời điểm tháng 6/2022, kinh tế toàn cầu trong năm 2022 được dự báo đạt 2,9 - 3,0%; thấp hơn khá nhiều so với các dự báo đưa ra trước đây. Nguyên nhân là do tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na làm cho thương mại hàng hóa toàn …

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và bốn tháng đầu năm năm 2022, tỉnh Hải Dương

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và bốn tháng đầu năm năm 2022, tỉnh Hải Dương

Trong bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả” tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương có nhiều điểm sáng rất tích cực. Trong Bốn tháng đầu năm: Sản xuất công nghiệp tăng 20,4%; hoạt động đầu tư, xây dựng có nhiều điểm sáng tích cực với nhiều công trình dự án lớn, …

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và quý I năm 2022 tỉnh Hải Dương

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và quý I năm 2022 tỉnh Hải Dương

Triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới dự báo đạt 3,5%; thấp hơn đáng kể (giảm 1%) so với các thời điểm dự báo cuối năm 2021, do lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng. Giá các mặt hàng năng lượng và lương thực, thực phẩm dự báo sẽ duy trì ở mức cao như hiện tại trong phần lớn thời gian của năm 2022. …

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 12 và cả năm 2021 tỉnh Hải Dương

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 12 và cả năm 2021 tỉnh Hải Dương

Tình hình dịch Covid-19 trong cả nước và trên Thế giới diễn biến phức tạp hơn trước; đa số các nền kinh tế lớn đều có dự báo tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với các dự báo thời điểm giữa năm. Tăng trưởng cả nước năm 2021 dự báo chỉ đạt 2%; thấp hơn khá nhiều so với các dự báo vào tháng 9/2021. Đối …