Ấn Phẩm Thống Kê

Phát hành Niên giám thống kê 2022 – Tỉnh Hải Dương

Phát hành Niên giám thống kê 2022 – Tỉnh Hải Dương

Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hải Dương biên soạn hàng năm. Nội dung gồm hệ thống số liệu cơ bản phản ánh thực trạng về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương qua một số năm. “Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương …

Phát hành Niên giám thống kê 2021 – Tỉnh Hải Dương

Phát hành Niên giám thống kê 2021 – Tỉnh Hải Dương

Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hải Dương biên soạn hàng năm. Nội dung gồm hệ thống số liệu cơ bản phản ánh thực trạng về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương qua một số năm. “Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương …

Phát hành Niên giám thống kê năm 2020 – Tỉnh Hải Dương

Phát hành Niên giám thống kê năm 2020 – Tỉnh Hải Dương

Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hải Dương biên soạn hàng năm. Nội dung gồm hệ thống số liệu cơ bản phản ánh thực trạng về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương qua một số năm. “Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương …

Phát hành Niên giám thống kê năm 2019 – Tỉnh Hải Dương

Phát hành Niên giám thống kê năm 2019 – Tỉnh Hải Dương

Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hải Dương biên soạn hàng năm. Nội dung gồm hệ thống số liệu cơ bản phản ánh thực trạng về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương qua một số năm. Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương 2019 …

Giới thiệu ấn phẩm “100 câu hỏi đáp về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành”

Giới thiệu ấn phẩm “100 câu hỏi đáp về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành”

BBT: Được sự cho phép của Tổng cục Thống kê, ban biên tập Website cung cấp các nội dung hỏi đáp về Luật thống kê 2015; nhằm phổ biến, tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức để hiểu rõ hơn về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành. LỜI NÓI ĐẦU Ngày 23 tháng 11 năm 2015, Luật thống kê đã …

Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2016 – Tỉnh Hải Dương

Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2016 – Tỉnh Hải Dương

Để kịp thời cung cấp, phổ biến thông tin thống kê đến các Đại biểu tham gia kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Cục Thống kê tỉnh Hải Dương đã phát hàng tờ gấp “Số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2016 - Tỉnh Hải Dương”. Ấn phẩm đã được phát hàng vào cuối tháng 6 năm 2016. …

Phát hành Niên giám thống kê 2015 – Tỉnh Hải Dương

Phát hành Niên giám thống kê 2015 – Tỉnh Hải Dương

Niên giám thống kê được biên soạn hàng năm bằng tiếng Việt và tiếng Anh, gồm 13 chuyên mục phản ánh đầy đủ theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; đồng thời, giải thích một số thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu. Niên giám thống kê 2015 là hệ thống số liệu khái …

Danh mục ấn phẩm đã phát hành

Danh mục ấn phẩm đã phát hành

STT Tên ấnphẩm đã phát hành Năm pháthành 1 Niên giámThống kê Hàng năm 2 Ấn phẩmCục Thống kê tỉnh Hải Dương Hàng năm 3 Chuyên đềphân tích thống kê, sáng kiến cải tiến Hàng năm 4 Tờ gấp“Kinh tế - xã hội 6 tháng, năm Hàng năm 5 Kết quảTổng điều tra Dân số và nhà ở …