Văn bản 888/QĐ-TCTK

Số, ký hiệu văn bản: 888/QĐ-TCTK
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê
Loại văn bản:  Quyết định
Cấp văn bản:  Tổng cục thống kê
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Nguyễn Bích Lâm
Ngày ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực thi hành: 01/01/2017
Văn bản đính kèm
QD 888 ban hanh quy che quan ly tai chinh TCTK.pdf