Ảnh lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019