Tin Tức

LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2023

LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2023

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Hải Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-CTK ngày 13/12/2022 nhằm công bố công khai một cách có hệ thống thời gian, hình thức các chỉ tiêu thống kê, ấn phẩm thống kê định kỳ hàng tháng, quý, năm do Cục Thống kê tỉnh Hải …

Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2018

Hệ thống ngành kinh tế là bảng phân loại và mã hóa hoạt động kinh tế, căn cứ nguyên liệu đầu vào, quy trình công nghệ và sản phẩm đầu ra, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt …

Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2018

Hệ thống ngành kinh tế là bảng phân loại và mã hóa hoạt động kinh tế, căn cứ nguyên liệu đầu vào, quy trình công nghệ và sản phẩm đầu ra, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt …

Tập huấn điều tra biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 1/4/2018

Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Cục Thống kê Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn Phương án, nghiệp vụ điều tra biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 1/4/2018 ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê. Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa …

Cục Thống kê tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1251/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê và Phương án kèm theo Quyết định về việc điều tra doanh nghiệp năm 2018. Ngày 26 tháng 3 năm 2018 Cục Thống kê Hải Dương tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp năm 2018 cho các điều tra viên …

Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2018 và Tổng kết Tổng điều tra Kinh tế năm 2017

Nhằm biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các tập thể và cá nhân trong việc thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 17 tập thể và 23 cá nhân có thành tích trong cuộc Tổng điều tra. Duy trì và hoàn thành tốt các báo cáo nhanh tình hình …

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2018

Cục Thống kê tỉnh Hải Dương công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2018; hàng tháng, Cục sẽ tiến hành rà soát, bổ sung Lịch phổ biến thông tin thống kê và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Cục. Hàng tháng, Cục sẽ tiến hành rà soát, bổ sung Lịch phổ biến thông tin thống kê và cập …

Tóm tắt kết quả chính thức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 (TĐT) được thực hiện trên phạm vi cả nước vào thời điểm 01/7/2016 theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Tổng điều tra tiến hành thu thập thông tin ở hơn 450.000 hộ dân cư; …

Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 năm 2017

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định, tính chung 8 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là tập trung chăm sóc lúa mùa, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ …