Văn bản 85/2017/NĐ-CP

Số, ký hiệu văn bản: 85/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Loại văn bản:  Nghị định
Cấp văn bản:  Các Bộ ngành – Trung ương
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/07/2017
Hiệu lực thi hành: 05/09/2017
Văn bản đính kèm
Nghi dinh 85.2017.ND-CP.pdf