Thành phố Hải Dương thành đô thị loại I

Chào mừng Thành phố Hải Dương thành đô thị loại I

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại 1