Văn bản 858/QĐ-TCTK

Số, ký hiệu văn bản: 858/QĐ-TCTK
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
Loại văn bản:  Quyết định
Cấp văn bản:  Tổng cục thống kê
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Nguyễn Bích Lâm
Ngày ban hành: 20/12/2016
Hiệu lực thi hành: 20/12/2016
Văn bản đính kèm
QD 858 phan bo du toan chi thuong xuyen NSNN 2017.pdf
Bài viết trước đó Văn bản 888/QĐ-TCTK
Bài viết sau đó Văn bản 54/2016/QĐ-TTg