Liên hệ

Cục thống kê tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Số 354 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3892366

Email:haiduong@gso.gov.vn

[wpforms id="63"]