TDT dân số và nhà ở 2019

Tỉnh Hải Dương hoàn thành công tác tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ Thông tin (Capi) TĐT Dân số và nhà ở năm 2019

Trong các ngày từ ngày 21 tháng 2 năm 2019 đến ngày 18 tháng 3 năm 2019 BCĐ TĐT dân số và nhà ở tỉnh Hải Dương đã mở các lớp tập huấn nghiệp vụ TĐT cho ĐTV và tổ trưởng điều tra Trong các buổi tập huấn học viên được giảng viên nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc tổng điều tra; vai trò nhiệm vụ của …

CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở năm 2019

Tại Hội nghị trực tuyến BCĐ TĐTTW ngày 13/3/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo TĐTTW đã rất quan tâm tới những thông tin được đăng tải trên Chuyên san, trong đó khẩu hiệu: " Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân" được Phó Thủ …

Hội nghị triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTG ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kế hoạch triển khai thực hiện phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo tỉnh, ngày 21 tháng 01 năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế …