Văn bản 833/QĐ-TCTK

Số, ký hiệu văn bản: 833/QĐ-TCTK
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống kê
Loại văn bản:  Quyết định
Cấp văn bản:  Tổng cục thống kê
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Nguyễn Bích Lâm
Ngày ban hành: 06/12/2016
Hiệu lực thi hành: 06/12/2016
Văn bản đính kèm
QD 833 ban hanh chuong trình dieu tra thong ke 2017.pdf