Tờ gấp “Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019 – Tỉnh Hải Dương”

Cục Thống kê tỉnh Hải Dương đã phát hàng tờ gấp “Số liệu Thống kê chủ yếu năm 6 tháng đầu năm 2019″ để kịp thời cung cấp, phổ biến thông tin thống kê đến các Đại biểu tham gia kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương đầu tháng 7 năm 2019.