THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(136 lô đất ở tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên)

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp cùng Công  ty  đấu  giá  hợp danh Asia tổ chức bán đấu quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở 136 lô đất tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn,  huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng,  

* Nguồn gốc tài sản: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1bộ (Năm trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ); Một bộ hồ sơ chỉ được đăng ký đấu giá 01 lô đất.

* Thời gian xem tài sản: Trong hai ngày 30/10 và 31/10/2019 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản.

* Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

– Thời gian bán hồ sơ: Kể từ ngày 26/10/2019 đến hết ngày 08/11/2019 trong giờ hành chính.

– Địa điểm bán hồ sơ: Tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và tại trụ sở chính Công ty Đấu giá hợp danh Asia.

* Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá:

– Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày 26/10/2019 đến hết ngày 08/11/2019  trong giờ hành chính tại: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và tại trụ sở chính Công ty Đấu giá hợp danh Asia.

– Thời gian địa điểm tiếp nhận phiếu trả giá: Từ ngày 07/11/2019 đến trước 17h ngày 08/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Asia và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/11/2019 đến hết ngày 08/11/2019 trong giờ hành chính.

* Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức trong hai ngày 12/11/2019 và ngày 13/11/2019 tại Nhà văn hóa huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

* Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tại hai địa điểm sau:

– Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; địa chỉ: Số 5 đường Đà Nẵng, Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

– Công ty Đấu giá hợp danh Asia; địa chỉ: Phòng hội trường tầng 4 tòa nhà A khu vực 5A Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

ĐT: 0225.8832608;  Mobile: 0903.446.051