Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện

Được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 110 chỉ tiêu cấp tỉnh, 40 chỉ tiêu cấp huyện và 16 chỉ tiêu cấp xã.

DANH MỤC

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Số thứ tự Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu
01. Đất đai, dân số và bình đẳng giới
1 H0101 Diện tích và cơ cấu đất
2 H0102 Dân số, mật độ dân số
3 H0103 Số cuộc kết hôn
4 H0104 Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh
5 H0105 Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử
6 H0106 Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng
02. Kinh tế
7 H0201 Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp
8 H0202 Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính
9 H0203 Số hộ, lao động kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
10 H0204 Số doanh nghiệp, lao động của doanh nghiệp
11 H0205 Thu và cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
12 H0206 Chi và cơ cấu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn
13 H0207 Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
14 H0208 Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
15 H0209 Diện tích gieo trồng cây hàng năm
16 H0210 Diện tích cây lâu năm
17 H0211 Năng suất một số loại cây trồng chủ yếu
18 H0212 Sản lượng một số loại cây trồng chủ yếu
19 H0213 Số lượng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác
20 H0214 Số lượng và sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
21 H0215 Diện tích rừng trồng mới tập trung
22 H0216 Diện tích nuôi trồng thủy sản
23 H0217 Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới
24 H0218 Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
03. Xã hội, môi trường
25 H0301 Số trường, lớp, phòng học mầm non
26 H0302 Số giáo viên mầm non
27 H0303 Số học sinh mầm non
28 H0304 Số trường, lớp, phòng học phổ thông tiểu học, trung học cơ sở
29 H0305 Số giáo viên phổ thông tiểu học, trung học cơ sở
30 H0306 Số học sinh phổ thông tiểu học, trung học cơ sở
31 H0307 Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin
32 H0308 Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên một trăm nghìn dân
33 H0309 Số ca tử vong do HIV/AIDS được báo cáo hàng năm trên một trăm nghìn dân
34 H0310 Số hộ dân cư nghèo
35 H0311 Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông
36 H0312 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại
37 H0313 Số vụ án, số bị can đã khởi tố
38 H0314 Số vụ án, số bị can đã truy tố
39 H0315 Số vụ, số người phạm tội đã bị kết án
40 H0316 Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại