Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 năm 2021 tỉnh Hải Dương

Trong bối cảnh tỉnh Hải Dương phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 5 tiếp tục có nhiều khởi sắc, cơ bản thực hiện đúng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của quý II và 6 tháng đầu năm đã đề ra.

I. Kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

1.1. Trồng trọt

Vụ Chiêm xuân năm 2021, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 65.857 ha, giảm 1,2% so với cùng kỳ (giảm chủ yếu do diện tích cây lúa giảm). Trong tổng diện tích gieo trồng, diện tích cây lương thực có hạt đạt 56.944 ha, giảm 1,35%; cây có củ chất bột đạt 290 ha, tăng 5,07%; cây có hạt chứa dầu đạt 836 ha, tăng 6,36%; rau, đậu, hoa các loại đạt 6.601 ha, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến thời tiết khá thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển đặc biệt là cây lúa, số nhánh trong các khóm cao hơn cùng kỳ. Năng suất ngô và các loại rau màu vụ chiêm đều tăng so với vụ chiêm năm trước.

Về cây lâu năm, toàn tỉnh ước đạt trên 22.100 ha, tăng 0,19% so với cùng kỳ, trong đó diện tích cây ăn quả ước đạt 21.400 ha. Đối với cây vải thiều, thời tiết ở giai đoạn cây vải phân hóa mầm hoa và ra hoa khá thuận lợi, tỷ lệ ra hoa, đậu quả cao hơn so với năm 2020, sản lượng ước đạt 55.000 tấn, tăng 27,9% so với vụ vải năm trước.

1.2. Chăn nuôi

Chăn nuôi gia cầm trong tỉnh ổn định, không xảy ra dịch bệnh nên đàn gia cầm phát triển tốt, toàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tái đàn lợn.

Tổng đàn lợn thịt của toàn tỉnh tháng 5 ước đạt 235.000 con, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, đàn lợn đang được khôi phục sau dịch tả lợn Châu phi; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 5 ước đạt 4.700 tấn, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng đàn gia cầm toàn tỉnh ước đạt trên 14.000 nghìn con, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, đàn gà ước đạt 10.500 nghìn con tăng 4,3%. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng tháng 5 ước đạt 5.000 tấn, tăng 32,4%; sản lượng trứng ước đạt trên 47.000 nghìn quả tăng 14,5%.

 Tổng đàn trâu trên địa bàn tỉnh Hải Dương có xu hướng tăng, do nhu cầu cao về sản lượng thịt trâu xuất chuồng, tổng đàn trâu tháng 5 ước đạt trên 5.000 con, tăng 14,6%; đàn bò ước đạt gần 16.000 con, giảm 8,3%. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 373 tấn, tăng 11,5%; sản lượng thịt bò ước đạt 754 tấn, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2020.

1.3. Thuỷ sản

Tình hình nuôi trồng thủy sản trong tháng 5 vẫn duy trì ổn định và phát triển khá. Phương thức nuôi thủy sản lồng/bè được duy trì phát triển tốt, các giống cá chủ lực và giống đặc sản cho năng suất và giá trị cao được duy trì và phát triển như Trắm giòn, Chép giòn, cá Lăng, cá Rô phi đơn tính… diễn biến thời tiết trong tháng tương đối thuận lợi nhiệt độ thích hợp cho nuôi trồng thủy sản nên các loài cá phát triển tốt, cho năng suất cao.

Tổng sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm ước tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu là sản lượng thủy sản nuôi trồng. Tổng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng mặt nước ước tăng trên 3%, nuôi thủy sản lồng bè ước trăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, cá là loài thủy sản được nuôi trồng chủ yếu trên địa bàn tỉnh, chiếm 99% sản lượng thủy sản nuôi trồng.

2. Sản xuất công nghiệp

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nhiều nơi trên thế giới thì Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong công tác phòng chống dịch. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh nên tình hình kinh tế xã hội trong cả nước nói chung và của tỉnh Hải Dương nói riêng được duy trì ổn định. Nổi bật trong số đó là hoạt động sản xuất công nghiệp đã và đang phát huy vai trò là đầu tàu kéo kinh tế tỉnh nhà.

2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Tiếp đà tăng của tháng 4, sản xuất công nghiệp trong tháng 5 ổn định và duy trì đà tăng trưởng tốt. So với tháng trước, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 0,2%. Trong đó đa số các ngành sản xuất đều có sự tăng trưởng so với tháng trước. Cụ thể: ngành khai khoáng tăng 6,9%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,2%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 0,4%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,3%.

So với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp tỉnh Hải Dương tháng 5 dự ước tăng 17,0%; tăng cao ở ngành ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (+17,2%) và ngành sản xuất và phân phối điện (+18,2%); ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 0,9% và ngành khai khoáng giảm 25,3%. Nguyên nhân sản xuất công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ trước là do:

– Việc gia nhập thị trường điện của Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương vào cuối năm 2020 đã làm sản lượng điện sản xuất tăng cao, cụ thể điện sản xuất tăng 20,6% so với cùng kỳ.

– Nhiều sản phẩm công nghiệp tăng cao (may mặc, ô tô, linh kiện điện tử) do thời điểm này năm trước, sản xuất công nghiệp gặp khó khăn vì lệch giãn cách xã hội toàn quốc trong tháng 4/2020 và đứt gẫy chuỗi liên kết nên nguyên vật liệu đầu vào bị ảnh hưởng.

– Yếu tố cung – cầu thị trường trong nước và thế giới, làm cho nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng xi măng, than cốc, sắt thép tăng cao, thúc đẩy sản xuất tăng.

Bên cạnh đó, mặc dù hiện nay dịch Covid-19 tuy đang xuất hiện ở nhiều địa phương nhưng bằng kinh nghiệm từ những lần chống dịch trước, tỉnh ta vẫn hoàn thành tốt việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 trong quý I, nhưng ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất, khắc phục những thiệt hại do đại dịch gây ra. Bên cạnh đó, việc thị trường trong nước và một số thị trường xuất khẩu  cũng đang có dấu hiệu phục hồi tích cực, đây được đánh giá là một tín hiệu lạc quan đối với các doanh nghiệp. Kết quả, sản xuất công nghiệp tỉnh tháng 4 đã tăng 28,7%; tháng 5 tăng 17,0% so với CKNT, làm cho 5 tháng đầu năm 2021 ước tăng 5,4%. Trong các nhóm ngành chính, ngành khai khoáng giảm 19,8%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,7%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 19,2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,6%.

Một số sản phẩm có lượng sản xuất tăng điển hình như bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket,…cho người lớn tăng 20,5%; than cốc và bán than cốc luyện từ đá tăng 19,2%; sắt thép không hợp kim cán phẳng không gia công tăng 14,0%; xe có động cơ chở được 05 người trở lên chưa được phân vào đâu tăng 34,2%; điện sản xuất tăng 20,5%.

Bên cạnh đó còn nhiều sản phẩm có lượng sản xuất giảm là đá xây dựng khác giảm 19,8%; thức ăn gia súc giảm 4,6%, giày dép thể thao có mũ bằng da và có đế ngoài giảm 17,7%; sản phẩm bằng plastic còn lại chưa được phân vào đâu giảm 2,5%; đinh, đinh mũ, ghim dập (trừ ghim dập dạng mảnh)… giảm 1,4%; mạch điện tử tích hợp giảm 10,7%; máy kết hợp từ hai chức năng trở lên: in, quét, coppy,… giảm 15,8%; cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác giảm 53,7%; máy khâu loại khác, trừ máy khâu sách và máy khâu gia đình giảm 65,3%…

2.2. Chỉ số sử dụng lao động

Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2021 dự ước tăng 1,6% so với tháng trước, tăng 1,1% so với cùng kỳ, tính chung 5 tháng đầu năm giảm 3,6%. Một số ngành có chỉ số sử dụng lao động giảm là khai khoáng khác giảm 17,6%; sản xuất đồ uống giảm 6,8%; dệt giảm 6,6%; sản xuất trang phục giảm 7,1%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 20,6%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 3,5%; sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 8,6%; sản xuất thiết bị điện giảm 1,5%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu giảm 7,2%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị giảm 5,7%…

Các ngành có chỉ số sử dụng lao động tăng là sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 1,4%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 0,3%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 13,2%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 2,4%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 0,5%; sản xuất kim loại tăng 1,4%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 13,0%; sản xuất xe có động cơ tăng 2,7%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 0,7%…

3. Hoạt động đầu tư

Giải ngân vốn đầu tư công được xác định là phần quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2021, tuy nhiên tốc độ giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp. Ngoài nguyên nhân khách quan do diễn biến dịch bệnh trong quý I, các nguyên nhân khác đó là một số dự án lớn đang phải thực hiện điều chỉnh các thủ tục đầu tư, các chủ đầu tư đang triển khai các công việc như xây dựng kế hoạch đấu thầu, kế hoạch thi công… nên cần nhiều thời gian để phát sinh khối lượng thực hiện. Đồng thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Ước tháng 5, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 219,4 tỷ đồng, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 104,3 tỷ đồng, giảm 5,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 96,2 tỷ đồng, tăng 5,7%; vốn ngân sách cấp xã đạt 18,9 tỷ đồng, tăng 4,0%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 712,2 tỷ đồng, đạt 20,0% kế hoạch năm, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 319,0 tỷ đồng, đạt 20,6% kế hoạch năm, giảm 4,4%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 335,7 tỷ đồng, đạt 18,6% kế hoạch năm, tăng 14,5%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 57,5 tỷ đồng, đạt 27,9% kế hoạch năm, tăng 7,9%.

4. Thương mại, giá cả, dịch vụ

Dịch Covid-19 quay trở lại đã có những tác động tiêu cực đến nhiều hoạt động kinh tế xã hội. Khu vực dịch vụ là nơi phản ánh rõ nét nhất các ảnh hưởng từ dịch do tổng cầu giảm và mất nhiều thời gian hơn để phục hồi do yếu tố tâm lý và thay đổi hành vi tiêu dùng. Các lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận tải, lưu trú có mức sụt giảm mạnh nhất, chủ yếu do việc hạn chế đi lại, giãn cách xã hội diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021 tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 25.419 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước; loại trừ yếu tố giá tăng 8,5%.

4.1. Doanh thu bán lẻ hàng hoá

Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 5 năm 2021 ước đạt 4.206 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm ước đạt 21.869 tỷ đồng, tăng 9,1%.

Phân theo mặt hàng, nhóm lương thực, thực phẩm đạt là nhóm chiếm cơ cấu lớn nhất với 38,6% trong tổng số và đạt 8.435 tỷ đồng, tăng 15,5%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 3.276 tỷ đồng, tăng 9,8%; nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 3.071 tỷ đồng, tăng 12,7%.

4.2. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 5 năm 2021 ước đạt 640 tỷ đồng, giảm 10,2% so với tháng trước và giảm 20,1% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm ước đạt 3.550 tỷ đồng, tăng 3,4%.

Phân theo ngành kinh tế, dịch vụ lưu trú đạt 40 tỷ đồng, giảm 38,0% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ ăn uống đạt 1.108 tỷ đồng, giảm 10,1%; dịch vụ khác đạt 2.401 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. 

4.3. Vận tải

Ngành vận tải là ngành chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19. Do đó, khi dịch bùng phát trở lại đã làm cho ngành này sụt giảm sâu, nhất là vận tải hành khách.

Doanh thu vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải tháng 5 năm 2021 ước đạt 659 tỷ đồng, giảm 2,3% so với tháng trước và giảm 17,5% so với cùng kỳ; trong đó, vận tải hành khách đạt 68 tỷ đồng, so với tháng trước giảm 16,7%, so với cùng kỳ giảm 36,0%; vận tải hàng hoá đạt 541 tỷ đồng, giảm 0,3% so với tháng trước và giảm 14,8% so với cùng kỳ; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 49 tỷ đồng, giảm 0,2% so với tháng trước và giảm 13,1% so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng đầu năm, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 3.009 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ; trong đó, vận tải hành khách đạt 357 tỷ đồng, giảm 16,8%; vận tải hàng hoá đạt 2.416 tỷ đồng, giảm 9,8%; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 232 tỷ đồng, giảm 18,1%.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 5 ước đạt 1,7 triệu hành khách, so với tháng trước giảm 9,5% và giảm 36,1% so với cùng kỳ; khối lượng hành khách luân chuyển ước đạt 64 triệu hành khách.km, giảm 15,8% so với tháng trước và giảm 40,3% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 8,1 triệu hành khách, giảm 26,9% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hành khách luân chuyển đạt 347 triệu hành khách.km, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 5 ước đạt 8,0 triệu tấn, so với tháng trước giảm 2,0% và giảm 21,5% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 621 triệu tấn.km, giảm 0,6% so với tháng trước và giảm 15,6% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 38 triệu tấn, giảm 16,2% so với cùng năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 2.597 triệu tấn.km, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

4.4. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Giá bán một số mặt tăng như bắp cải, xu hào, cà chua do hết mùa vụ; giá vật liệu xây dựng sắt, thép tăng do nguồn cung nguyên liệu sản xuất thép thiếu cũng một phần do ảnh hưởng dịch Covid -19; tuy nhiên một số nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu dùng dân cư vẫn giữ ở mức ổn định hoặc giảm nhẹ làm cho CPI tháng 5 giảm 0,19% so với tháng trước và tăng 0,8% so với tháng 12 năm trước. Các yếu tố làm CPI giảm bao gồm:

– Giá thịt lợn hơi dao động khoảng 64.000 – 68.000 đồng/kg, đang trong xu hướng giảm so với tháng trước.

– Mặt hàng thủy sản, thịt tươi sống sau thời gian dài giá khá ổn định nay có xu hướng giảm do nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu giảm.

– Nhóm thực phẩm giảm do nhiều loại rau, củ quả đúng thời vụ có nguồn cung dồi dào.

Bình quân 5 tháng đầu năm CPI giảm 0,34% so với bình quân CKNT; trong đó, CPI các tháng quý I đều giảm so với CKNT nhưng CPI các tháng 4 và tháng 5 đều cao hơn CKNT. Xu hướng CPI tăng dần là khá rõ rệt, tuy nhiên mức tăng khá thấp do nguồn cung hàng hoá rất dồi dào.

II. Một số vấn đề xã hội

1. Văn hóa, thể thao

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế-xã hội, sức khỏe và đời sống nhân dân, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, không tập trung đông người, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách để phòng chống dịch.

2. Y tế

Dịch bệnh Covid-19 quay lại lần thứ tư trên địa bàn, tính từ ngày 27/4/2021 cho đến 6h ngày ngày 25/5/2021, tỉnh Hải Dương có 40 ca mắc Covid-19; trong đó, có 02 ca là người nhập cảnh. Các ca bệnh chủ yếu tập trung ở TP. Hải Dương (34 ca) còn lại rải rác ở TP Chí Linh; huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang. Hiện nay, tỉnh đã giám sát, cách ly 3.571 người là F1 và 21.649 người là F2. Số mẫu xét nghiệm đã thực hiện kể từ đợt dịch lần thứ tư là gần 84.000 mẫu.

Qua hai đợt tiêm vắc-xin Covid 19, đợt 1 từ ngày 8/3 – 31/3/2021 và đợt 2 từ ngày 17/4 – 15/5/2021 toàn tỉnh đã có 65.761 người được tiên, đạt 100% kế hoạch Bộ Y tế cấp phát và giao vắc-xin.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bênh Covid-19 tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; tuyên truyền, cung cấp tài liệu, phổ biến kiến thức trên các phương tiện truyền thông của địa phương và thông qua hoạt động của các ban, ngành đoàn thể.

Mùa nắng nóng cũng là lúc các dịch bệnh truyền nhiễm dễ phát sinh, trong đó có một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, viêm não Nhật Bản, sởi… Để tránh nguy cơ dịch chồng dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiên nghiêm công tác giám sát, điều tra dịch tễ khi có ca nghi mắc đầu tiên, các ổ dịch cũ được giám sát chặt chẽ và cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức phòng bệnh cho bản thân và cho cộng đồng.

3. Giáo dục

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, học sinh nghỉ học ở trường, chuyển sang học trực tuyến và kiểm tra học kỳ sớm hơn dự kiến để phòng chống dịch.

Ngành giáo dục cũng đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, theo dõi việc hoàn thành chương trình, kiểm tra đánh giá cuối năm, hướng dẫn các cấp học tổng kết năm học theo đúng Kế hoạch của các cơ sở giáo dục đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19: tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, học sinh biết được tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, các nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan trở lại; thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế.

Tập trung công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; đôn đốc các trường hoàn thành đăng ký dự thi và đăng ký xét tốt nghiệp THPT năm 2021; đăng ký thi tuyển sinh năm học 2021-2022; rà soát phần mềm quản lý thi; kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ tổ chức thi; tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

4. Bảo vệ môi trường

Tháng 5/2021, trên địa bàn tỉnh phát hiện và xử lý 16 vụ vi phạm môi trường, chủ yếu là vi phạm về xử lý và xả thải sai quy định, số tiền xử phạt là 212,4 triệu đồng. Điển hình là UBND TP Hải Dương quyết định phạt 5 doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Ba Hàng số tiền là 200 triệu đồng, trong đó Công ty CP Đầu tư xây lắp Toàn Cầu 70 triệu đồng do không báo cáo kịp thời để giải quyết ô nhiễm, sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định; Công ty CP Q&T 40 triệu đồng, Công ty CP thức ăn chăn nuôi Phương Đông 45 triệu đồng cùng lỗi không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định; chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Syntech-Nhà máy Hải Dương 15 triệu đồng do xả nước thải có 1 thông số vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường; Công ty TNHH Gỗ Richland 30 triệu đồng do không thực hiện lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải, không bố trí khu vực quản lý, lưu giữ nguyên liệu, chất thải  theo theo đề án bảo vệ môi trường./.

5. Trật tự an toàn xã hội

Về tai nạn cháy, nổ; Trong tháng xảy ra 02 vụ cháy, 01 vụ cháy nhà xưởng tại Công ty TNHH Doosan Khu công nghiệp Đại An, 01 vụ cháy xe ô tô con 4 chỗ đang lưu thông trên đường thuộc địa phận huyện Thanh Hà, cả 2 vụ cháy không gây thiệt hại về người, hiện các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản, nguyên nhân đang được công an điều tra làm rõ. Tính chung 5 tháng đầu năm nay xảy ra 06 vụ cháy, nổ làm 01 người tử vong, 01 người bị thương thiệt hại ước tính 630 trệu đồng.

Về tai nạn giao thông; Tháng 5/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 09 người, làm 03 người bị thương. Năm tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh xảy ra  56 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 49 người, làm bị thương 28 người; so với cùng kỳ năm 2020, TNGT giảm 42 vụ (-42,9%), giảm 36 người chết (-42,4%) và giảm 03 người bị thương         (-10%). Trong đó chủ yếu là tai nạn giao thông đường bộ.

Trên các tuyến quốc lộ xảy ra 04 vụ, làm chết 04 người và bị thương 01 người; đường trục Bắc-Nam xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người; giao thông đô thị và đường huyện xảy ra 05 vụ, làm chết 04 người, bị thương 02 người./.