Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm năm 2022, tỉnh Hải Dương

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp, cùng sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư, nên trong Hai tháng đầu năm kinh tế – xã hội tỉnh Hải Dương phát triển tương đối cao: sản xuất công nghiệp tăng 34,6%; diện tích vụ Đông tăng khá, năng suất giữ ở mức cao tương đường vụ Đông năm trước; đàn lợn, đàn gia cầm tăng khá cao; hoạt động dịch vụ có nhiều dấu hiệu khởi sắc; đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

I. KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

1.1. Trồng trọt

Nhiệm vụ trọng tâm của sản xuất nông nghiệp trong tháng là tập trung thu hoạch cây rau vụ đông; tích cực gieo cấy lúa chiêm xuân đúng cơ cấu, kịp thời vụ; khẩn trương gieo trồng các loại cây rau, màu vụ xuân.

Vụ đông năm 2022, toàn tỉnh gieo trồng được 22.354 ha, tăng 2,5% (+543 ha) so với vụ đông năm trước. Một số cây có diện tích gieo trồng tăng nhiều so với vụ đông năm 2021 như: Rau cải các loại đạt 1.539 ha, tăng 24,2% (+300 ha); su hào đạt 1.603 ha, tăng 6,2% (+93 ha); cây gia vị đạt 716 ha, tăng 17,4% (+106 ha)… so với cùng kỳ năm trước.

Đến ngày 15/02, toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 90% cây vụ đông, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến thời tiết vụ đông 2022 tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Hầu hết các loại cây trồng vụ đông năm 2022 cho năng suất tương đương năm trước. Khâu tiêu thụ nông sản khá thuận lợi, rau đến kì thu hoạch đều được xuất bán, giá cả tương đối cao và ổn định. Riêng đối với cây cà rốt đến nay mới thu hoạch được khoảng 30-40% tổng diện tích, dự kiến trong tháng 3 sẽ thu hoạch hết; do thời gian sinh trưởng dài nên năng suất cà rốt khả năng đạt cao, trên 611 tạ/ha. Cây củ đậu tập trung ở huyện Kim Thành, hiện nay giá bán thấp, nên một số hộ chưa thu hoạch đề chờ giá tăng; diện tích củ đậu chưa được thu hoạch còn gần 30%.

Về vụ chiêm xuân; các địa phương tích cực gieo cấy lúa Chiêm xuân và trồng các loại cây rau, màu vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất. Ước tính đến hết tháng 02, toàn tỉnh gieo cấy được trên 55.000 ha lúa chiêm xuân, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra các địa phương đang khẩn trương gieo trồng các loại cây rau, màu vụ xuân như: ngô, lạc, bí xanh, bắp cải, dưa hấu… diện tích gieo trồng ước được trên 4.000 ha, tương đương với cùng kỳ năm trước.

1.2. Chăn nuôi

Trâu, bò tại thời điểm 28/2/2022; đàn trâu ước đạt 5.520 con, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng trong tháng ước đạt 80 tấn, tăng 6,4%. Đàn bò ước đạt 15.700 con, giảm 1,0%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng tháng 02 ước đạt 160 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Chăn nuôi lợn tiếp tục được các hộ chăn nuôi đầu tư mở rộng sản xuất; đặc biệt trong các doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi qui mô lớn phát triển mạnh hơn, do chủ động được nguồn cung về con giống, thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Tổng đàn lợn thịt tại thời điểm 28/2/2022 ước đạt 262.000 con, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước; số con lợn thịt xuất chuồng trong tháng 02 ước đạt 50.700 con, tăng 17,2%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 5.300 tấn, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đàn gia cầm tại thời điểm 28/2/2022; ước đạt 14.900 nghìn con tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng trong tháng ước đạt 6.284 tấn, tăng 2,1%; sản lượng trứng ước đạt 51.670 nghìn quả, tăng 3,9%. Hiện nay việc tiêu thụ sản phẩm thịt gia cầm khá thuận lợi, giá bán thịt gia cầm hơi ổn định, đạt khá, người chăn nuôi nhận thấy hiệu quả kinh tế nên tiếp tục đầu tư tái đàn; vì vậy trong thời gian tới đàn gia cầm sẽ duy trì và phát triển ổn định.

1.3 Thủy sản

Trong tháng 02, sản xuất thủy sản tương đối ổn định. Phương thức nuôi thủy sản lồng/bè được duy trì phát triển tốt, các giống cá chủ lực và giống đặc sản cho năng suất và giá trị cao được duy trì và phát triển như Trắm giòn, Chép giòn, cá Lăng, cá Rô phi đơn tính.. Bên cạnh đó, hiệu quả kinh tế từ nuôi trồng thủy sản mặt nước đạt thấp do giá bán sản phẩm đầu ra giảm và duy trì ở mức thấp, người nuôi trồng hạn chế đầu tư mở rộng qui mô nuôi.

2. Sản xuất công nghiệp

Mặc dù dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp song công tác phòng chống dịch đã được điều chỉnh theo hướng thích ứng, linh hoạt, hiệu quả. Vì vậy, vuợt qua nhũng khó khăn, ngành công nghiệp tiếp tục khởi sắc đạt mức tăng trưởng rất cao. Đây là bước khởi đầu quan trọng thúc đẩy kinh tế đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2022.

2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp

So với tháng trước, sản xuất công nghiệp tháng 02 giảm mạnh là do kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay chủ yếu vào tháng 02; đồng thời đây cũng là tháng có số ngày ít nhất trong năm nên số ngày làm việc thực tế trong tháng giảm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 bằng 82,0% so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 bằng 153,1%; tính chung 2 tháng đầu năm 2022 chỉ số sản xuất công nghiệp bằng 134,6%. Như vậy, theo phương pháp chỉ số, sản xuất công nghiệp hai tháng đầu năm tăng 34,6%; đây là mức tăng cao nhất của Tỉnh kể từ khi tính toán và công bố chỉ số sản xuất công nghiệp (năm 2008); đồng thời cũng là mức tăng cao thứ 4 cả nước (sau Hà Giang, Lai Chuâu, Kom Tum), cao nhất trong so với các tỉnh trong các Vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước.

Nguyên nhân làm cho sản xuất công nghiệp tăng cao (+34,6%) xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan.

– Yếu tố khách quan: do năm 2021 dịch Covid-19 bùng phát mạnh từ cuối tháng 01 đến giữa tháng 3; các địa phương trong tỉnh lần lượt bị phong toả, giãn cách xã hội; nhiều nhà máy, xí nghiệp phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần sản xuất. Vì vậy, gốc so sánh (02 tháng đầu năm 2021) ở mức thấp, nên sản xuất công nghiệp trong 02 tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

– Yếu tố chủ quan có hai nguyên nhân căn bản là:

(1) Nhiều dự án sản xuất mới đi vào hoạt động, làm cho năng lực sản xuất mới tăng cao trong một năm qua (từ tháng 3/2021 đến tháng 02/2022); nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương chính thức hoạt động cả 2 tổ máy từ tháng 4/2021; công ty TNHH Ford Việt Nam mở rộng nhà máy và hoạt động từ tháng 6/2021; mở rộng, nâng công suất sản xuất thép, than cốc và nhiệt điện trong khu liên hợp gang thép Hoà Phát; mở rộng sản xuất (phụ tùng ô tô) của công ty TNHH Kefico Việt Nam…

(2) Công tác chỉ đạo, điều hành trong giai đoạn “thích ứng linh hoạt” đã vận dụng rất tốt các biện pháp phòng, chống dịch giúp cho hoạt động sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp diễn ra thuận lợi, không có doanh nghiệp nào phải tạm dừng sản xuất vì dịch bệnh.

Tính chung 2 tháng đầu năm, một số ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn, tăng cao là: Ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 34,6% (Thức ăn cho gia súc + 33,7%; bia hơi +59,1%); ngành sản xuất trang phục tăng 40,0%; ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 79,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại tăng 23,7%; sản xuất thiết bị điện tăng 53,9% (cáp và dây dẫn điện đồng trục +15,8%; dây dẫn điện +73,5%); sản xuất xe có động cơ tăng 49,4% (xe có động cơ +93,5%; bộ dây điện cho xe có động cơ +34,1%); sản xuất và phân phối điện tăng 28,0% (điện sản xuất +29,1%; điện thương phẩm +19,2%).

Chỉ có ba ngành có mức tăng trưởng âm đó là: Khai khoáng giảm 36,3% (một số doanh nghiệp ngừng hoạt động vì đã hết hạn cấp phép); sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 3,3% (clanhke xi măng -9,2%; xi măng +0,1%; nguyên nhân do công ty xi măng Phúc Sơn có sản lượng giảm sâu vì thiếu nguyên liệu than nhập khẩu); hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc & thiết bị giảm 16,2%.

2.2. Chỉ số sử dụng lao động

Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm cuối tháng 02 ước bằng 99,3% so với tháng trước, bằng 106,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành sử dụng lao động tăng so với cùng kỳ là: sản xuất, chế biến thực phẩm +12,1%; dệt +13,0%; sản xuất trang phục +6,4%; sản xuất da +10,1%; sản xuất kim loại +5,5%; sản xuất xe có động cơ +7,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác +8,9%…

Các ngành sử dụng lao động tháng 02 giảm so với cùng kỳ năm trước là: khai khoáng khác -60,9%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác -6,9%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị -8,4%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu -3,7%.

3. Hoạt động đầu tư

Ngay khi được giao kế hoạch vốn năm 2022, UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu các cấp, các ngành và đơn vị liên quan trong tỉnh thực hiện rà soát, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo đảm các dự án bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2022. Hoạt động đầu tư trong tháng những tháng đầu năm tập trung chủ yếu vào việc triển khai kế hoạch vốn năm 2022. Các công trình mới được bố trí vốn năm 2022 đang trong thời gian chuẩn bị hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư nên khối lượng thực hiện chủ yếu tại các công trình chuyển tiếp.

Ước tháng 02, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 234,3 tỷ đồng, tăng 128,0% so với cùng kỳ năm trước;

Tính chung tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý hai tháng đầu năm 2022 ước đạt 520,4 tỷ đồng, đạt 10,0% kế hoạch năm, tăng 159,2% (gấp 2,5 lần) so với cùng kỳ năm trước. Phân theo nguồn vốn, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 204,0 tỷ đồng, tăng 134,3%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 270,9 tỷ đồng, tăng 176,5%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 45,5 tỷ đồng, tăng 189,0%.

Một số công trình lớn mới khởi công trên địa bàn tỉnh như:

– Dự án xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 398B (đoạn từ Quốc lộ 18 – hồ Bến Tắm) với tổng mức đầu tư 648,8 tỷ đồng, vốn thực hiện cộng dồn đạt 10,4 tỷ đồng;

– Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh với tổng mức đầu tư là 449,6 tỷ đồng, vốn thực hiện cộng dồn đạt ước đạt 25,1 tỷ đồng;

– Dự án xây dựng đường tỉnh 394B (đoạn từ QL5 đến KCN Phúc Điền mở rộng) với tổng mức đầu tư là 286,3 tỷ đồng, vốn thực hiện cộng dồn đạt ước đạt 6,8 tỷ đồng.

4. Thương mại, giá cả, dịch vụ

Tháng 02 là tháng Tết cổ truyền Nhâm Dần, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành dịch vụ trong toàn tỉnh vẫn gặp khó khăn; việc hạn chế tập trung đông người và một số ngành dịch vụ vẫn chưa được phép hoạt động đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực dịch vụ tháng 02 năm 2022.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP nên các hoạt động thương mại, vận tải vẫn diễn ra khá sôi động, nhu cầu mua sắm của người dân cũng tăng cao nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 02 ước tăng 14,9%; tính chung 02 tháng đầu năm tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

4.1. Doanh thu bán lẻ hàng hoá

Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 02 ước đạt 5.830 tỷ đồng, giảm 9,2% so với tháng trước nhưng tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 02 tháng đầu năm ước đạt 12.251 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo mặt hàng: Nhóm lương thực, thực phẩm đạt 4.653 tỷ đồng, tăng 17,1%, là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 38,0%; nhóm xăng dầu các loại đạt 344 tỷ đồng, tăng 12,7%; nhóm hàng may mặc đạt 651 tỷ đồng, tăng 11,2%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 2.584 tỷ đồng, tăng 10,9%.

4.2. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 02 ước đạt 660 tỷ đồng, giảm 11,0% so với tháng trước nhưng tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 02 tháng đầu năm ước đạt 1.411 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành kinh tế: dịch vụ lưu trú đạt 39 tỷ đồng, giảm 15,9%; dịch vụ ăn uống đạt 520 tỷ đồng, tăng 10,0%; dịch vụ khác đạt 851 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

4.3. Vận tải

Doanh thu vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải tháng 02 ước đạt 719 tỷ đồng, giảm 12,2% so với tháng trước nhưng tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo ngành vận tải, vận tải hành khách đạt 122 tỷ đồng, giảm 2,4% so với tháng trước nhưng tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước; vận tải hàng hoá đạt 480 tỷ đồng, giảm 11,0% so với tháng trước nhưng tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 114 tỷ đồng, giảm 24,6% so với tháng trước nhưng tăng 39,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 02 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.538 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vận tải hành khách đạt 246 tỷ đồng, tăng 33,2%; vận tải hàng hoá đạt 1.019 tỷ đồng, tăng 30,1%; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 265 tỷ đồng, tăng 30,6%.

4.4. Chỉ số giá tiêu dùng

Theo phương pháp chỉ số, giá tiêu dùng tháng 02 tăng 1,23% so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước tăng 0,84%; so với tháng 12 năm trước tăng 1,26%; bình quân hai tháng đầu năm tăng 1,15% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tháng này tăng cao so với tháng trước là do là tháng sau Tết, nguồn cung một số mặt hàng thực phẩm như thịt gia súc tươi sống, thịt gia cầm, trứng các loại tăng giá; đồng thời, một số mặt hàng rau, củ do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm kèm mưa cũng khan hiếm hơn.

Bên cạnh đó, nguyên nhân làm cho chỉ số chung giá tháng này tăng cao so với tháng trước là do Nhà nước điều chỉnh tăng giá xăng, dầu, với mức tăng bình quân từ 1.346-1.506 đ/lít tùy từng loại, làm cho chỉ số giá riêng mặt hàng dầu hỏa tăng 8,39%; xăng các loại tăng 5,76% và dầu Diezen tăng 8,27%. Giá xăng, dầu cũng tác động gián tiếp đến giá một số mặt hàng thuộc nhóm vật liệu xây dựng tăng theo như xi măng, sắt thép, gạch ngói do chi phí vận tải, nhiên liệu chiếm tỷ trọng khá trong cơ cấu giá bán.

Giá vàng tháng này biến động phức tạp và tăng cao, tăng 2,46% so với tháng trước; tăng 3,46% so với tháng 12 năm trước; bình quân hai tháng đầu năm giảm 3,27% so với bình quân cùng kỳ.

Ngược với giá Vàng, giá Đô la Mỹ tháng này có xu hướng giảm, giảm 0,3% so với tháng trước; giảm 0,6% so với tháng 12 năm trước; bình quân hai tháng đầu năm giảm 1,23% so với bình quân cùng kỳ.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Văn hóa, thể thao

Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 tại thành phố Hải Dương đã cắm gần 5.500 hồng kỳ, treo 1.000 khẩu hiệu, gắn 636 pa nô trên các tuyến phố chính; tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều được trang trí pa nô, khẩu hiệu, tranh, hình ảnh mừng Đảng, mừng xuân.

Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông khai mạc triển lãm mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần và Hội báo xuân Nhâm Dần 2022 tại Nhà triển lãm tỉnh;

Sáng ngày 17/2 (tức 17 tháng giêng),  Ban tổ chức các nghi lễ mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2022 tổ chức Lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc, buổi lễ được thực hiện trang nghiêm, đúng nghi thức truyền thống. Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid- 19 buổi lễ không tổ chức các phần hội nên một số nghi thức đã được rút gọn.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tất cả các nội dung, thời gian chương trình Đại hội Thể dục thể thao các cấp xã, huyện, tỉnh đều phải lùi lại. Theo kế hoạch ban đầu của Tổng cục Thể dục thể thao, đến tháng 9/2021 các cấp phải hoàn thành đại hội, nhưng do dịch bệnh nên kế hoạch đã lùi đến tháng 9/2022. Đến nay, toàn tỉnh mới có huyện Nam sách dự kiến tổ chức Đại hội trong tháng 3/2022.

2. Y tế

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính từ 16 giờ ngày 19/01/2022 đến 16 giờ ngày 20/02/2022 toàn tỉnh ghi nhận 26.698 ca bệnh; trong tổng số ca mắc có 15.643 trường hợp F1; 4.784 trường hợp sàng lọc cộng đồng; 5.343 trường hợp ho sốt cộng đồng; 156 trường hợp sàng lọc bệnh viện; 750 trường hợp từ tỉnh khác về; 22 trường hợp nhập cảnh; đã có 35 ca tử vong.

Ngày 11/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03 yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng tâm thế đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, phải luôn đề cao cảnh giác với dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương án đối phó với dịch Covid-19 theo từng cấp độ khác nhau cho phù hợp tình hình thực tế.

Nhằm hỗ trợ người bệnh F0 đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà được tiếp cận nhanh nhất với dịch vụ y tế, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương đã phối hợp triển khai xây dựng “Phần mềm quản lý, chăm sóc sức khoẻ F0 tại nhà”.

Về tình hình tiêm chủng phòng Covid-19: hiện toàn tỉnh đã có 1.329.093 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 mũi vaccine, đạt 98,89%; trong đó, 1.301.212 người được tiêm 02 mũi, đạt 96,81%; 437.631 người được tiêm 03 mũi (mũi bổ sung); 156.463 trẻ từ 12- 17 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, đạt 99,25%, trong đó 151.306 trẻ được tiêm mũi 2, đạt 95,98%. Hiện, chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 mùa xuân năm 2022 tại Hải Dương được triển khai từ ngày 29/1 đến hết ngày 28/2. Dự kiến toàn tỉnh có 273.767 người tham gia tiêm, gồm toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian được tiêm chủng theo hướng dẫn, bao gồm những người đang sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh, kể cả Việt kiều, chuyên gia nước ngoài.

3. Giáo dục

Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh, ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục. Ngoài việc xét nghiệm SARS-CoV-2 theo qui định, các cơ sở giáo dục phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của học sinh, phụ huynh; tất cả các trường hợp nghi mắc, hoặc có các triệu chứng của bệnh phải tự giác ở nhà và khai báo y tế ngay với nhà trường và y tế địa phương, tuyệt đối không được đi học để giảm thiểu tối đa các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, hạn chế thấp nhất việc nghỉ học trực tiếp tại các trường học. Các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra đối với công tác phòng chống dịch của các cơ sở giáo dục đảm bảo “trường học an toàn”.

Cuối tháng 01, Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 và lớp 12 giáo dục thường xuyên năm học 2021 – 2022. Có 960 em đăng ký thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và 117 thí sinh đăng ký thi chọn học sinh giỏi lớp 12 giáo dục thường xuyên.

4. Bảo vệ môi trường

Tháng 02/2022, trên địa bàn tỉnh phát hiện 17 vụ vi phạm môi trường, các lỗi vi phạm chủ yếu là xả khí thải, chất thải ra môi trường; đã xử lý 21 vụ (04 vụ vi phạm tháng 01 chưa xử lý), tổng số tiền xử phạt là 494,5 triệu đồng. (trong đó, điển hình là Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Phương Đông tại Thành phố Chí Linh bị xử phạt 300 triệu đồng do hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi của doanh nghiệp tại cụm công nghiệp nhưng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định).

5. Trật tự an toàn xã hội

Trật tự an toàn xã hội; Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm từ nửa cuối tháng 01 đến nửa đầu tháng 2/2022, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã triệt phá, xử lý 1.649 vụ việc vi phạm pháp luật. Cơ quan công an các cấp đã phát hiện xử lý 7 vụ, 16 đối tượng liên quan đến mại dâm; 8 vụ khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát trái phép; 69 vụ phạm tội về trật tự xã hội; 70 vụ, 262 đối tượng cờ bạc; 146 vụ, 159 đối tượng liên quan đến sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo trái phép, thu giữ hơn 450kg pháo các loại; 265 vụ việc, 416 đối tượng vi phạm về ma túy; 522 vụ, 531 đối tượng vi phạm về kinh tế.

Về tai nạn cháy, nổ; Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy, nổ nào.

Về tai nạn giao thông; trong tháng trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, làm chết 14 người, 04 người bị thương. Tính chung hai tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 33 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 27 người, bị thương 12 người; so với cùng kỳ năm trước, TNGT giảm 04 vụ (-10.8%), giảm 06 người chết (-18.2%) và giảm 07 người bị thương (-37%).