Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

Trong những năm gần đây, do tình hình phát triển nhanh, mạnh ở các khu công nghiệp, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đã thu hút nhiều công nhân, người lao động, đặc biệt là lao động nữ trong độ tuổi sinh con hoặc có con nhỏ đến làm việc. Vì vậy, dân số cơ học của huyện tăng nhanh, các cháu trong độ tuổi mầm non tăng theo.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện hiện có 07 trường mầm non tư thục với 39 nhóm lớp, trình độ giáo viên đạt chuẩn trở lên là 74/74 (đạt 100%), trong đó trên chuẩn 25/74 (đạt 33,8%). Tổng số cơ sở có nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là 40 cơ sở, trong đó có 17 cơ sở đã được cấp phép hoạt động. Thực hiện Đề án 404 của Chính phủ về hỗ trợ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, toàn huyện có 5 cơ sở được tham gia Đề án (Hoa Lan – Phả Lễ, Hoa Đỗ Quyên – Núi Đèo, Baby Family – Hoa Động, Mặt trời bé thơ – Hoa Động, Thiên thần – Tân Dương), các nhóm, lớp được hưởng hỗ trợ về thiết bị đồ dùng, đồ chơi và được sử dụng hiệu quả.

Để quản lý tốt các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý mầm non ngoài công lập, thể hiện rõ vai trò chỉ đạo, quản lý, bồi dưỡng, giám sát thực hiện chuyên môn tại các nhóm, lớp mầm non tư thục đã cấp phép, đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về quan điểm, mục đích, ý nghĩa, vai trò, mục tiêu và các cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục trong việc phát triển GDMN của địa phương; chỉ đạo các trường tích cực tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát, quản lý phát triển GDMN ngoài công lập.

Thực hiện Công văn số 1568/UBND-GDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về việc rà soát, kiểm tra và báo cáo về hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường mầm non có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với lãnh đạo địa phương kiểm tra xử lý dứt điểm các nhóm lớp không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tư vấn cho các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoàn thiện các thủ tục cấp phép theo quy định.

Qua kiểm tra, rà soát đối với các cơ sở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn huyện, hầu hết các cơ sở đã được cấp phép có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quan tâm tổ chức chăm sóc nuôi dưỡng trẻ đảm bảo mức đóng góp của phụ huynh, quản lý đầy đủ chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ; việc thực hiện chương trình cơ bản được quan tâm. Hầu hết giáo viên có trình độ chuyên môn đầy đủ, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ cơ bản đáp ứng yêu cầu; các chủ cơ sở quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách như trả lương theo mức lương cơ bản của mã vùng, thực hiện chế độ bảo hiểm theo quy định và các chế độ hỗ trợ, động viên khác nhằm khuyến khích giáo viên gắn bó với trường lớp (thâm niên, chuyên cần, thi đua..), tạo điều kiện để giáo viên yên tâm làm việc.

UBND các xã và các trường công lập trên địa bàn huyện đã phối kết hợp giám sát chặt chẽ các nhóm, lớp tư thục, tạo điều kiện cho các cơ sở có đủ điều kiện theo quy định được cấp phép, giúp giảm tải cho các trường công lập trên địa bàn, chia sẻ khó khăn cho các bậc phụ huynh. Mặt khác, có nhiều xã đã cương quyết xử lý và ra quyết định đình chỉ, giải thể các cơ sở không đáp ứng yêu cầu. Các trường mầm non công lập đã tích cực tư vấn, hướng dẫn các nhóm, lớp trên địa bàn thực hiện theo quy chế chuyên môn, hướng dẫn các nhóm lớp cải tạo, đầu tư cở sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi đảm bảo điều kiện hoạt động, vui chơi cho trẻ và hoàn thành các điều kiện, tiêu chuẩn để sớm được cấp phép thành lập hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua kết quả kiểm tra, rà soát các điều kiện, tháng 10,11/2019 có 02 lớp tư thục đó là lớp Sao Sáng – Cao Nhân; Lớp Hoàng Hương Giang – Dương Quan được UBND xã cấp phép theo quy định, nâng tổng số cơ sở được cấp phép hoạt động là 17, trong đó tổng số giáo viên, nhân viên, người trông trẻ là 78 người, trình độ chuyên môn đối với giáo viên đạt chuẩn trở lên 61/61 (đạt 100%), trên chuẩn: 24/61(đạt 39%), còn lại 23 cơ sở (38 nhóm, lớp) chưa được cấp phép do không đảm bảo đủ điều kiện, một số trường hợp đã được xử lý theo quy định.

Trước thực trạng số nhóm, lớp độc lập tư thục chưa được cấp phép còn nhiều, hoạt động chưa hiệu quả, ảnh hượng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của các cháu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

 – Tiếp tục tham mưu với UBND huyện Thủy Nguyên về chỉ đạo các xã, thị trấn đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thành phố, huyện về phát triển giáo dục mầm non tới các bậc phụ huynh, cộng đồng xã hội; Tuyên truyền phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chương trình giáo dục mầm non, các nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho trẻ mầm non; Chỉ thị 09/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

– Tổ chức các Hội thảo sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ chủ trường, chủ nhóm, người làm nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập;

– Khuyến khích đội ngũ CBQL,GV,NV, người trông trẻ thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm đối với

– Tham mưu với UBND huyện tổ chức giao ban trực tiếp, phối hợp các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và công khai  đảm bảo tính pháp lý về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của các cơ sở đó trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, tại các cơ sở mầm non tư thục, trường mầm non công lập, UBND các xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn để phụ huynh được theo dõi và lựa chọn nơi gửi con em mình; thực hiện Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục đến các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và các xã, thị trấn và Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 nhằm ngăn ngừa sai phạm và kiên quyết đình chỉ, giải thể các nhóm lớp tư thục không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ./.

Đài Phát thanh

 

Tags: