Tổng điều tra NT-NN & TS 2016
 
Ngành Thống kê nỗ lực thực hiện thành công Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
6/30/2016 4:18:23 PM
TS. Nguyễn Bích Lâm
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn luôn là một trong những nhiệm vụ chiến lược, là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước và thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện dựa trên sự tổng kết thực tiễn tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở mỗi giai đoạn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính vì vậy, kết quả của Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 do Tổng cục Thống kê thực hiện theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó có ngành nông nghiệp, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bao gồm đông đảo tầng lớp nông dân.
 
SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
6/30/2016 2:33:21 PM
Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
 
Kế Hoạch Tuyên truyền Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
6/16/2016 10:10:26 AM
 
Hội nghị xây dựng kế hoạch thực hiện TĐT nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh
5/19/2016 9:28:24 AM
Chiều ngày 11/5/2016, ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh (gọi tắt là BCĐ TĐT cấp tỉnh) chủ trì Hội nghị xây dựng kế hoạch thực hiện TĐT trên địa bàn tỉnh và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, thành viên Tổ thường trực (TTT) giúp việc BCĐ tỉnh. Tham dự Hội nghị có các thành viên BCĐ và TTT TĐT nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh năm 2016.
 
Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
5/18/2016 10:56:21 AM
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay10 
 Hôm qua136
 Tuần này565 
 Tất cả735835 
IP: 35.170.78.142