Ấn phẩm thống kê
 
Tờ gấp "Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019 - Tỉnh Hải Dương"
7/1/2019 4:09:01 PM
Cục Thống kê tỉnh Hải Dương đã phát hàng tờ gấp “Số liệu Thống kê chủ yếu năm 6 tháng đầu năm 2019" để kịp thời cung cấp, phổ biến thông tin thống kê đến các Đại biểu tham gia kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương đầu tháng 7 năm 2019.
 
Tờ gấp "Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018 - Tỉnh Hải Dương"
1/17/2019 4:41:44 PM
Cục Thống kê tỉnh Hải Dương đã phát hàng tờ gấp “Số liệu Thống kê chủ yếu năm 2018" để kịp thời cung cấp, phổ biến thông tin thống kê đến các Sở, ngành, UBND cấp huyện và phục vụ các Đại biểu tham gia kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương tháng 12 năm 2018.
 
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2016 - Tỉnh Hải Dương
12/14/2016 1:13:17 PM
Để kịp thời cung cấp, phổ biến thông tin thống kê chủ yếu đến các Đại biểu tham gia kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021, Cục Thống kê tỉnh Hải Dương đã phát hàng tờ gấp “Số liệu Thống kê chủ yếu năm 2016 - Tỉnh Hải Dương”. Ấn phẩm đã được phát hàng vào đầu tháng 12 năm 2016.
 
Giới thiệu ấn phẩm "100 câu hỏi đáp về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành"
10/26/2016 1:25:36 PM
BBT: Được sự cho phép của Tổng cục Thống kê, ban biên tập Website cung cấp các nội dung hỏi đáp về Luật thống kê 2015; nhằm phổ biến, tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức để hiểu rõ hơn về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
Phát hành Niên giám thống kê 2015 - Tỉnh Hải Dương
7/12/2016 10:38:57 AM
Niên giám thống kê được biên soạn hàng năm bằng tiếng Việt và tiếng Anh, gồm 13 chuyên mục phản ánh đầy đủ theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; đồng thời, giải thích một số thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu. Niên giám thống kê 2015 là hệ thống số liệu khái quát những nét chính của cả giai đoạn 2011-2015.
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2016 - Tỉnh Hải Dương
7/11/2016 4:17:43 PM
Để kịp thời cung cấp, phổ biến thông tin thống kê đến các Đại biểu tham gia kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Cục Thống kê tỉnh Hải Dương đã phát hàng tờ gấp “Số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2016 - Tỉnh Hải Dương”. Ấn phẩm đã được phát hàng vào cuối tháng 6 năm 2016.
 
Danh mục ấn phẩm đã phát hành
3/18/2016 2:30:01 PM
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay4 
 Hôm qua136
 Tuần này559 
 Tất cả735829 
IP: 35.170.78.142