Thống kê hàng tháng
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2018
12/27/2018 4:29:54 PM
Năm 2018 được nhận định là năm có nhiều dấu ấn quan trọng của Chính phủ cũng như của UBND tỉnh trong việc nỗ lực tạo dựng môi trường thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018
11/28/2018 10:02:12 AM
Thời tiết hanh khô tạo điều kiện thuận lợi cho công tác làm đất gieo trồng cây vụ đông; sản xuất công nghiệp tăng cao hơn cac tháng trước do nhiệt điện Phả Lại đã tăng sản lượng điện sản xuất; lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018
10/30/2018 9:43:43 AM
Sản xuất công nghiệp ổn định với nhiều nghành tăng khá như may mặc, linh kiện điện, điện tử, da giày; Vụ mùa đã cơ bản thu hoạch xong, nâng suất lúa ước đạt 53,5 tạ/ha.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2018
10/1/2018 12:05:11 PM
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực; kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định; lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ổn định; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018
9/1/2018 12:02:13 PM
Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; cùng với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, các cấp chính quyền, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và đồng đều ở các lĩnh vực.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018
7/28/2018 9:24:52 AM
Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 trong bối cảnh kinh tế tiếp tục có xu hướng cải thiện tích cực. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm vừa qua cùng với việc triển khai thực hiện các đề án của Tỉnh ủy là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018
6/28/2018 10:17:53 AM
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 9,04% (KH năm tăng 8% trở lên); lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ổn định; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018
5/28/2018 10:07:14 AM
Năm 2018 là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo đà để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018
4/28/2018 4:32:50 PM
Thời tiết thuận lợi các loại cây trồng phát triển, chăn nuôi có dấu hiệu khởi sắc; hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng và doanh thu dịch vụ tiếp tục tăng khá cao.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2018
3/28/2018 10:14:29 AM
Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quý 1 năm 2017 đã đạt được một số kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng cao, dịch vụ phát triển tốt, rau màu vụ đông năng suất khá, giá bán ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.
 
1
Truyền thông
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay200 
 Hôm qua156
 Tuần này200 
 Tất cả377661 
IP: 18.205.246.238