Thống kê hàng tháng
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018
7/28/2018 9:24:52 AM
Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 trong bối cảnh kinh tế tiếp tục có xu hướng cải thiện tích cực. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm vừa qua cùng với việc triển khai thực hiện các đề án của Tỉnh ủy là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018
6/28/2018 10:17:53 AM
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 9,04% (KH năm tăng 8% trở lên); lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ổn định; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018
5/28/2018 10:07:14 AM
Năm 2018 là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo đà để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018
4/28/2018 4:32:50 PM
Thời tiết thuận lợi các loại cây trồng phát triển, chăn nuôi có dấu hiệu khởi sắc; hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng và doanh thu dịch vụ tiếp tục tăng khá cao.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2018
3/28/2018 10:14:29 AM
Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quý 1 năm 2017 đã đạt được một số kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng cao, dịch vụ phát triển tốt, rau màu vụ đông năng suất khá, giá bán ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2018
2/28/2018 9:35:46 AM
Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đặt ra đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu đặt ra.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018
1/29/2018 10:24:42 AM
Những kết quả đạt được trong năm 2017 vừa qua cùng với việc triển khai thực hiện các đề án của Tỉnh ủy là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
 
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2017
12/29/2017 2:55:28 PM
Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,9% so với năm 2016; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng 11%, trong đó thu nội địa đạt trên 11.000 tỷ đồng, tăng 24,5%. Xuất khẩu tăng 15,1%; thu hút trên 330 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2017
11/28/2017 3:33:24 PM
Mặc dù sản xuất nông nghiệp trong năm gặp nhiều khó khăn, chăn nuôi lợn sụt giảm, năng suất lúa vụ mùa đạt thấp; nhưng sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định, hoạt động xây dựng tăng trưởng khá, dịch vụ phát triển tốt; do đó, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh vẫn sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017
10/28/2017 2:55:21 PM
Tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động, quyết liệt hành động, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Đồng thời, môi trường sản xuất kinh doanh được cải thiện, lạm phát được kiềm chế, dòng vốn đầu tư dồi dào, tiêu dùng dân cư tăng trưởng tích cực; nhiều doanh nghiệp duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực đổi mới sáng tạo, chủ động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường... vì vậy, tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm đã đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực.
 
1
Truyền thông
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay294 
 Hôm qua265
 Tuần này294 
 Tất cả354796 
IP: 54.198.142.121