Tin tức
 
TÓM TẮT KẾT QUẢ CHÍNH THỨC TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016
12/6/2017 3:37:18 PM
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 (TĐT) được thực hiện trên phạm vi cả nước vào thời điểm 01/7/2016 theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Tổng điều tra tiến hành thu thập thông tin ở hơn 450.000 hộ dân cư; 1.138 trang trại và 227 xã.
 
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thống kê và Bưu điện tỉnh
8/2/2017 2:37:18 PM
Thỏa thuận hợp tác đã cụ thể hóa các nội dung công việc hai đơn vị đã triển khai hợp tác trong thời gian qua; đồng thời, mở ra cơ hội để hai đơn vị tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.
 
Triển khai điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017
7/25/2017 1:43:03 PM
Đây là cuộc điều tra nhằm đánh giá tình hình sử dụng và mức độ hài lòng của người sử dụng đối với các thông tin thống kê mà ngành Thống kê đã và đang cung cấp, phổ biến hiện nay.
Qua đó, Ngành mong muốn tìm hiểu nhu cầu/mong đợi về thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng để có cơ sở xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động sản xuất, phổ biến thông tin thống kê trong thời gian tới.
 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Thống kê
6/27/2017 8:36:31 AM
Đoàn giám sát yêu cầu Cục Thống Kê tăng cường vai trò quản lý Nhà nước chuyên ngành, yêu cầu các cấp chính quyền cơ sở chỉ tính toán và công bố những chỉ tiêu thống kê quy định trong hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.
 
Hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017
3/3/2017 10:03:03 PM
Sáng ngày 01 tháng 3 năm 2017, tại Cục Thống kê tỉnh đã diễn ra Hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017, đồng thời Tổng kết công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2017
1/24/2017 9:31:48 AM
Hội nghị đã nêu một số hạn chế trong công tác năm 2016 như công tác tuyên truyền, phố biến thông tin; công tác đôn đốc các đơn vị nộp báo cáo thống kê cơ sở còn chưa quyết liệt; việc kiểm tra, giám sát ở một số nội dung còn chưa nghiêm; công tác quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn tỉnh còn hạn chế… trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2017.
 
Tổng kết công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 huyện Thanh Miện
1/6/2017 8:26:45 AM
Theo kết quả tổng hợp nhanh, trên địa bàn huyện có 36.884 hộ (khu vực thị trấn chỉ điều tra hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản), với tổng số 111.160 nhân khẩu, bình quân 3 nhân khẩu/hộ; riêng khu vực nông thôn có 35.504 hộ, với 106.387 nhân khẩu.
 
Các quyết định bổ nhiệm của Cục Thống kê tỉnh Hải Dương
12/20/2016 10:33:54 AM
Cập nhật thông báo bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ chủ chốt Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.
 
Phổ biến Luật Thống kê cho người làm công tác thống kê Sở, ban, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn
11/16/2016 5:13:41 PM
Hội nghị triển khai Luật Thống kê 2015 nhằm giới thiệu một số nội dung quan trọng của Luật và các văn bản liên quan cho người làm công tác thống kê các Sở, ban, ngành, các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, các đơn vị liên quan, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đang thực hiện điều tra thống kê ngoài nhà nước hàng tháng.
 
Hội nghị tập huấn Luật Thống kê và các văn bản liên quan cho công chức ngành Thống kê
11/1/2016 2:27:22 PM
Nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về pháp luật thống kê, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần của công chức, người lao động trong ngành thống kê; xác định mỗi công chức, người lao động là một tuyên truyền viên để từng bước đưa Luật thống kê vào cuộc sống, ngày 27 tháng 10 năm 2016, Cục Thống kê tỉnh Hải Dương đã mở Hội nghị tập huấn Luật Thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng là công chức và người lao động thuộc Cục.
 
1
Truyền thông
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay132 
 Hôm qua206
 Tuần này132 
 Tất cả303374 
IP: 54.226.132.197