Tổng điều tra NT-NN & TS 2016
Hội nghị xây dựng kế hoạch thực hiện TĐT nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Cập nhật: 19/05/2016 09:32:38 AM
Chiều ngày 11/5/2016, ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh (gọi tắt là BCĐ TĐT cấp tỉnh) chủ trì Hội nghị xây dựng kế hoạch thực hiện TĐT trên địa bàn tỉnh và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, thành viên Tổ thường trực (TTT) giúp việc BCĐ tỉnh. Tham dự Hội nghị có các thành viên BCĐ và TTT TĐT nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh năm 2016.
 

Chiều ngày 11/5/2016, ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh (gọi tắt là BCĐ TĐT cấp tỉnh) chủ trì Hội nghị xây dựng kế hoạch thực hiện TĐT trên địa bàn tỉnh và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, thành viên Tổ thường trực (TTT) giúp việc BCĐ tỉnh. Tham dự Hội nghị có các thành viên BCĐ và TTT TĐT nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh năm 2016.

Ông Lê Thế Trang, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng ban TĐT tỉnh trình bày dự thảo kế hoạch thực hiện phương án TĐT nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Hội nghị đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch thực hiện TĐT trên địa bàn tỉnh; Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch; đồng thời, ông Lê Thế Trang giải đáp một số ý kiên góp ý tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thống kê tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị, hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện phương án TĐT nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 theo những nội dung các đại biểu đã góp ý cho phù hợp; các thành viên BCĐ TĐT cấp tỉnh bám sát địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; các thành viên TTT giúp việc BCĐ tích cực tham gia chỉ đạo, giám sát suốt quá trình diễn ra TĐT (từ khâu tham gia tập huấn nghiệp vụ đến giám sát việc thu thập thông tin, nghiệm thu kết quả điều tra tại địa bàn). Cục Thống kê tổ chức Tập huấn nghiệp vụ cho BCĐ và TTT TĐT cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra; chuẩn bị các điều kiện vật chất đảm bảo cho cuộc TĐT. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo đài… tăng cường công tác tuyên truyền, đưa tin để cán bộ, quần chúng nhân dân trong tỉnh nắm rõ mục đích, ý nghĩa cuộc TĐT nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016./.