HTCT Thống kê cấp tỉnh
Hệ thống chỉ tiêu cấp xã
Cập nhật: 18/03/2016 02:45:13 PM
Được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 110 chỉ tiêu cấp tỉnh, 40 chỉ tiêu cấp huyện và 16 chỉ tiêu cấp xã.
 

DANH MỤC

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

S
thứ tự

Mã số

Nhóm, tên chỉ tiêu

01. Đất đai và dân số

1

X0101

Diện tích và cơ cấu đất

2

X0102

Dân số, mật độ dân số

3

X0103

Số cuộc kết hôn

4

X0104

Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh

5

X0105

Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử

02. Kinh tế

6

X0201

Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp

7

X0202

Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính

8

X0203

Diện tích gieo trồng cây hàng năm

9

X0204

Diện tích cây lâu năm

10

X0205

Diện tích nuôi trồng thủy sản

03. Xã hội, môi trường

11

X0301

Số trường, lớp, phòng học, số giáo viên, số học sinh mầm non

12

X0302

Số trường, lớp, phòng học, số giáo viên, số học sinh phổ thông tiểu học

13

X0303

Số nhân lực y tế của trạm y tế

14

X0304

Số trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin

15

X0305

Số hộ dân cư nghèo

16

X0306

Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại


Văn bản đính kèm:
HTCT thong ke cap xa.xls
 
Các tin mới hơn
Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh (18/03/2018)
Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện (18/03/2018)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay269 
 Hôm qua218
 Tuần này1300 
 Tất cả736570 
IP: 18.234.97.53