Ấn phẩm thống kê
Phát hành Niên giám thống kê 2015 - Tỉnh Hải Dương
Cập nhật: 12/07/2016 10:44:52 AM
Niên giám thống kê được biên soạn hàng năm bằng tiếng Việt và tiếng Anh, gồm 13 chuyên mục phản ánh đầy đủ theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; đồng thời, giải thích một số thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu. Niên giám thống kê 2015 là hệ thống số liệu khái quát những nét chính của cả giai đoạn 2011-2015.
 


          Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương là ấn phẩm được Cục Thống kê Hải Dương biên soạn và phát hành hàng năm. Nội dung gồm hệ thống số liệu cơ bản phản ánh thực trạng về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương qua một số năm.

          Niên giám Thống kê năm 2015, được biên soạn trên cơ sở thực hiện lộ trình Đề án 312 về việc “Đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu Thống kê”. Vì vậy, có những điểm điều chỉnh so với các ấn phẩm Niên giám các năm trước đây.

          Niên giám Thống kê năm 2015 có điều chỉnh một số số liệu của những năm trước đây nhằm phù hợp với Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; do vậy, thống nhất sử dụng số liệu theo nguyên tắc thời gian công bố gần nhất.

          Quá trình thực hiện Niên giám thay đổi năm gốc so sánh và phân ngành kinh tế theo chuẩn quốc tế đòi hỏi phải có sự đồng bộ về phương pháp, nghiệp vụ và thời gian với lộ trình tương đối dài, trong khi vẫn phải đảm bảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê đồng bộ, liên tục, cũng như việc cần phải phát hành kịp thời Niên giám thống kê hàng năm; vì vậy, việc biên soạn và phát hành Niên giám thống kê năm 2015 không thể tránh khỏi những sai sót, bất cập.

          Cục Thống kê Hải Dương chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp để Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

          Bộ phận thường trực tiếp nhận thông tin góp ý theo số điện thoại 0320 3 890 298

                                                                             


MỤC LỤC - CONTENTS
    

 

Phần
Part

Nội dung
Content

Trang
Page

 

LỜI NÓI ĐẦU

3

 

FOREWORDS

4

I

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU
ADMINISTRATIVE UNIT, LAND AND CLIMATE

7

II

DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG - POPULATION AND LABOUR

19

III

TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NATIONAL ACCOUNTS AND STATE BUDGET

35

IV

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
INVESTMENT AND CONSTRUCTION

67

V

DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ KINH TẾ CÁ THỂ
ENTERPRISE AND INDIVIDUAL ESTABLISHMENT

89

VI

NÔNG NGHỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

173

VII

CÔNG NGHIỆP - INDUSTRY

269

VIII

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH - TRADE AND TOURISM

289

IX

CHỈ SỐ GIÁ - PRICE INDEX

301

X

VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG
TRANSPORT, POSTAL SERVICES AND TELECOMMUNICATIONS

313

XI

GIÁO DỤC - EDUCATION

321

XII

Y TẾ, VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO - HEALTH, CULTURE AND SPORT

351

XIII

MỨC SỐNG DÂN CƯ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI
LIVING STANDARD AND SOCIAL SECURITY

371

 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH
MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ

379


 
Các tin mới hơn
Tờ gấp "Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019 - Tỉnh Hải Dương" (01/07/2019)
Tờ gấp "Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018 - Tỉnh Hải Dương" (17/01/2019)
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2016 - Tỉnh Hải Dương (14/12/2016)
Giới thiệu ấn phẩm "100 câu hỏi đáp về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành" (26/10/2016)
Các bài liên quan
Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2016 - Tỉnh Hải Dương (11/07/2016)
Danh mục ấn phẩm đã phát hành (18/03/2016)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay261 
 Hôm qua218
 Tuần này1292 
 Tất cả736562 
IP: 18.234.97.53