Ấn phẩm thống kê
Danh mục ấn phẩm đã phát hành
Cập nhật: 18/03/2016 02:31:30 PM
 

STT

Tên ấnphẩm đã phát hành

Năm pháthành

1

Niên giámThống kê

Hàng năm

2

Ấn phẩmCục Thống kê tỉnh Hải Dương

Hàng năm

3

Chuyên đềphân tích thống kê, sáng kiến cải tiến

Hàng năm

4

Tờ gấp“Kinh tế - xã hội 6 tháng, năm

Hàng năm

5

Kết quảTổng điều tra Dân số và nhà ở năm1999          tỉnh Hải Dương

2001

6

Danh mụccác xã, phường, thị trấn các thôn, khu dân cư tỉnh Hải Dương năm 2002

2003

7

Danh mụccác doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2002

2003

8

Kết quảtổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001 tỉnh Hải Dương

2004

9

Hệ thốngchỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện Công nghiệp hoá, hiện đại hoá Nôngnghiệp, Nông thôn

2004

10

Kết quảđiều tra dân số và nhà ở năm 2004

2005

11

Kinh tế -xã hội tỉnh Hải Dương 2001 - 2005

2005

12

Lịch sửngành Thống kê tỉnh Hải Dương 1956 - 2006

2006

13

Kinh tế -xã hội tỉnh Hải Dương sau 10 năm táilập            (1997 - 2006)

2006

14

Kết quảTổng điều tra Nông thôn, nông nghiệpvà               thuỷ sản năm 2006 tỉnh Hải Dương

2008

15

Kết quảTổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2007

2008

16

Mức sốngdân cư tỉnh Hải Dương giai đoạn 2002 - 2006

2008

17

Hải Dươngxây dựng tỉnh Công nghiệp

2010

18

Kinh tế -xã hội tỉnh Hải Dương 2006 - 2010

2010

19

Tờ gấp“Tỉnh Hải Dương xây dựng và phát triển 5 năm (2006 - 2010)”

2010

20

Hệ thốngchỉ tiêu chủ yếu đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Dương trởthành tỉnh công nghiệp

2010

21

Kết quảTổng điều tra Dân số và nhà ở 2009

2011

22

Cục Thốngkê Hải Dương 55 năm xây dựng và phát triển (1956 - 2011)

2011

23

Kinh tế xãhội tỉnh Hải Dương 15 năm tái lập (1997 -2011)

2011

 
Các tin mới hơn
Tờ gấp "Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019 - Tỉnh Hải Dương" (01/07/2019)
Tờ gấp "Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018 - Tỉnh Hải Dương" (17/01/2019)
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2016 - Tỉnh Hải Dương (14/12/2016)
Giới thiệu ấn phẩm "100 câu hỏi đáp về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành" (26/10/2016)
Phát hành Niên giám thống kê 2015 - Tỉnh Hải Dương (12/07/2016)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay111 
 Hôm qua221
 Tuần này730 
 Tất cả474242 
IP: 3.235.30.155