Giới thiệu
Quá trình thành lập và phát triển ngành Thống kê Hải Dương
Cập nhật: 18/03/2016 10:58:37 AM
 

Ngày 6 tháng 5 năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 61/SL thành lậpcác Nha, Phòng, Ban, trong đó có Nha Thống kê Việt nam (nay là Tổng cục Thốngkê) thuộc Bộ Quốc dân kinh tế. Đây là tổ chức thống kê đầu tiên ở nước ta. Ngày6/5 hàng năm được lấy là ngày tuyền thống của ngành Thống kê Việt Nam.

Ngày 20 tháng 2 năm 1956, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 695/TTg banhành Điều lệ Tổ chức Cục Thống kê Trung ương, các cơ quan thống kê địa phươngvà các tổ chức thống kê bộ, ngành. Ngành Thống kê tỉnh Hải Dương và cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương miền Bắc được hình thành và phát triển từđó.

Ngày 21 tháng 7 năm 1956, Uỷ ban hành chính Khu Tả ngạn ra Chỉ thị số413/TK-TN về việc kiện toàn bộ máy Thống kê; theo đó, hệ thống thống kê địaphương gồm Ban Thống kê Khu, Ban Thống kê tỉnh, Thanh tra Thống kê huyện,Phụ trách Thống kê xã. Ban Thống kê tỉnh Hải Dương khi đó gồm 9 người.

Sau khi có Nghị định số 142/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 8/4/1957 thìhệ thống thống kê từ tỉnh đến xã được hình thành. Ban Thống kê tỉnh được đổithành Chi cục Thống kê, Thanh tra Thống kê đổi thành Phòng Thống kê, Phụtrách Thống kê xã đổi thành Ban Thống kê xã. Khi mới thành lập, Chi cục Thống kêHải Dương chỉ có 9 người.

Từ năm 1960 một số huyện thành lập Phòng Thống kê, các xã đều có Ban Thốngkê và đến năm 1965 tất cả các huyện, thị xã trong tỉnh đều có Phòng Thống kê.Khi đó, toàn tỉnh có 20 cán bộ thống kê cấp huyện, hầu hết chưa được bồi dưỡngnghiệp vụ chuyên môn thống kê.

Đến cuối năm 1960, Chi cục Thống kê có 18 cán bộ, năm 1965 có 27 cán bộ vàtrước khi hợp nhất tỉnh (đầu năm 1968), Chi cục Thống kê tỉnh có 28 cán bộ, cácPhòng Thống kê huyện có 27 cán bộ. Chi cục được tổ chức thành 4 bộ phận nghiệpvụ, thống kê Nông nghiệp, thống kê Thương nghiệp, thống kê Tổng hợp - dân số,văn xã và thống kê Công nghiệp - xây dựng cơ bản.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng, Chicục Thống kê Hải Hưng được thành lập trên cơ sở các Chi cục Thống kê Hải Dươngvà Hưng Yên, gồm 6 phòng, 1 Trường cán bộ Thống kê trực thuộc Chi cục, với 62cán bộ; Ở 22 huyện, thị xã có 12 Phòng Thống kê - Kế hoạch (thuộc Hải Dương), 9Phòng Thống kê (thuộc Hưng Yên, riêng Thị xã Hưng Yên chỉ có 1 cán bộ thống kêthuộc Uỷ ban hành chính Thị xã) với tổng cộng 68 cán bộ thống kê. Về trình độ,có 10,7% cán bộ có trình độ đại học, 10% trung cấp, còn lại 79,3% cán bộ chưaqua đào tạo.

Từ khi thành lập đến giữa năm 1974, Chi cục Thống kê tỉnh là cơ quan chuyênmôn thuộc UBHC tỉnh, phòng Thống kê huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBHChuyện. Từ giữa năm 1974, thực hiện Nghị định số 72/CP ngày 5/4/1974 của Hộiđồng Chính phủ và Quyết định số 84/TTg ngày 18/4/1974 của Thủ tướng Chính phủ,Tổng cục Thống kê thực hiện quản lý tập trung, thống nhất hệ thống thống kê Nhànước từ Trung ương đến cấp huyện; Chi cục Thống kê tỉnh trực thuộc Tổng cụcThống kê, Phòng Thống kê cấp huyện trực thuộc Chi cục Thống kê tỉnh, đánh dấumột bước phát triển mới của ngành; cũng thời gian đó, Phòng máy tính thuộc Chicục Thống kê được thành lập, sau đổi thành Xí nghiệp tính toán.

Từ năm 1984, Chi cục Thống kê tỉnh được đổi thành Cục Thống kê tỉnh,trực thuộc Tổng cục Thống kê; Tổ phát hành biểu mẫu thống kê được thành lập. Cơquan Cục Thống kê gồm 9 Phòng, Tổ phát hành biểu mẫu và Xí nghiệp tính toán.Tổng cục Thống kê quyết định thành lập 12 Phòng Thống kê, trực thuộc Cục Thốngkê tỉnh ở 12 huyện, thị xã của tỉnh Hải Hưng (các huyện đã sáp nhập) với tổngsố 99 cán bộ thống kê cấp huyện, nhiều huyện có 10 hoặc 11 cán bộ.

Năm 1988, Ngành Thống kê từ tổ chức theo ngành dọc lại chuyển giao về UBNDđịa phương quản lý (theo Thông báo số 46/TB-TW ngày 12/12/1987 của Ban bí thưTrung ương Đảng).

Năm 1994, Ngành Thống kê trở lại tổ chức theo ngành dọc (theo Nghị định số23/CP ngày 23/3/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chứcbộ máy của Tổng cục Thống kê).

 Trong thời kỳ 1988 - 1994, các Phòng Thống kê cấp huyện được sáp nhậpvới Phòng Kế hoạch; Cục Thống kê, nhất là các phòng Thống kê được tăng cường cảvề số lượng và chất lượng. đến cuối năm 1996 cơ quan Cục Thống kê có 55 người,các phòng Thống kê cấp huyện có 60 người.

Từ đầu năm 1997, Cục Thống kê Hải Dương được tái lập, các Phòng Thống kêcấp huyện thuộc địa phận Hải Dương trực thuộc Cục Thống kê Hải Dương; Cơ quanCục gồm 6 phòng và Bộ phận Thanh tra. Bộ máy cán bộ của Cục Thống kê gồm 72người; tuổi đời bình quân 41 tuổi, trình độ đại học, cao đẳng 47%, trung cấp 38%, còn lại 15% là nhân viên kỹ thuật, và trình độ khác. Riêng ở cơ quan Cục 32người, 53% đại học; các huyện thị xã 40 người.

Từ năm 2004, Luật Thống kê có hiệu lực, đánh dấu một bước phát triển quantrọng của ngành Thống kê. Tổ chức của Cục Thống kê Hải Dương được thực hiệntheo Quyết định số 86/QĐ-TCTK ngày 20/1/2004 của Tổng cục trưởng TCTK, Cục Thốngkê Hải Dương gồm 7 Phòng (trong đó có Phòng Phương pháp chế độ, Thanh tra, Thiđua mới được thành lập); tổng số cán bộ của Cục Thống kê gồm 86 người (82 biênchế), cao đẳng đại học 59,3%, trung cấp 36 %, còn lại 4,7% công nhân kỹ thuậtvà trình độ khác; riêng ở cơ quan Cục 34 người, với 82,3% có trình độ đại họccao đẳng.

Từ năm 2008 đến năm 2010, cơ quan Cục Thống kê tỉnh trở lại mô hình 6 phòngvà bộ phận Thanh tra (bộ phận Phương pháp chế độ, công nghệ thông tin chuyển vềphòng Tổng hợp; bộ phận Thi đua, Khen thưởng chuyển về Phòng Tổ chức - Hànhchính).

Từ 10/10/2010, các Chi cục Thống kê cấp huyện trực thuộc Cục Thống kê tỉnhđược thành lập, trên cơ sở các Phòng Thống kê cấp huyện, đánh dấu một bước pháttriển mới của Ngành.

Từđầu năm 2011, thực hiện Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê banhành Quyết định số 68/QĐ-TCTK ngày 14/01/2011 quy định chức năng nhiệm vụ quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê Hải Dương. 
 
Các bài liên quan
Cơ cấu tổ chức Cục Thống kê Hải Dương (18/03/2016)
Chức năng nhiệm vụ (18/03/2016)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay191 
 Hôm qua144
 Tuần này451 
 Tất cả420425 
IP: 3.95.139.100