Điều tra Doanh nghiệp 2020
Tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2020 tại tỉnh Hải Dương
Cập nhật: 06/03/2020 03:54:38 PM
Ngày 30/7/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê ban hành Quyết định số 1193/QĐ-TCTK về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020
 

Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 được thực hiện trên phạm vi cả nước vào thời điểm 1/4/2020. Mục đích của cuộc điều tra là:

(1) Thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp);

(2) Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê;

(3) Tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2021";

(4) Đánh giá tình hình về ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp;

(5) Cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hàng năm, lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.

Đối tượng điều tra: Các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020 hiện đang hoạt động và các cơ sơ sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp.

Năm 2020, Cục Thống kê tỉnh Hải Dương tổ chức thu thập thông tin khoảng hơn 10.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trong đó có hơn 2.000 doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra phiếu 1A (phiếu thu thập thông tin áp dụng đối với các doanh nghiệp được chọn vào mẫu điều tra).

Năm nay, công tác thu thập thông tin trong điều tra doanh nghiệp được thực hiện theo phương thức mới là webform và phần mềm online. Thời gian triển khai thu thập số liệu bắt đầu từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/5/2020. Mỗi doanh nghiệp sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu để đăng nhập vào trang thông tin điện tử thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn, sau đó doanh nghiệp đăng nhập và tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử theo thời gian và hướng dẫn của điều tra viên, người hướng dẫn thu thập thông tin.


 
Các tin mới hơn
Ứng dụng công nghệ, thu thập dữ liệu trực tuyến Điều tra doanh nghiệp 2020 (10/04/2020)
Một số nội dung chủ yếu trong phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020 (30/03/2020)
Giới thiệu Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 (27/03/2020)
Hội nghị tập huấn điều tra doanh nghiệp năm 2020 (12/03/2020)
Các bài liên quan
Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc điều tra Doanh Nghiệp năm 2020 (05/03/2020)
Quyết định về việc tổ chức điều tra Doanh Nghiệp năm 2020 (05/03/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay187 
 Hôm qua6403
 Tuần này49033 
 Tất cả624891 
IP: 3.235.172.213