Thống kê hàng tháng
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019
Cập nhật: 19/03/2019 03:50:43 PM
Năm 2019 là năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng; với tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2018, không quá say sưa với thành tích, thắng lợi.
 

I. Kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Vụ đông năm 2019, toàn tỉnh gieo trồng được 21.384 ha, đạt 99,5% so với kế hoạch (KH 21.500 ha), tăng 1,0% (+214 ha) so với vụ đông năm 2018. Nguyên nhân thời tiết hanh khô, tạo điều kiện tốt cho công tác làm đất gieo trồng vụ đông. Một số cây trồng có diện tích gieo trồng tăng nhiều so với vụ đông năm 2018 như: hành củ tươi tăng 617 ha; su hào tăng 79 ha; cà chua tăng 66 ha; cây mủa tăng 62 ha, ....

Cơ cấu cây trồng vụ đông năm 2019 tiếp tục được dịch chuyển tích cực theo hướng mở rộng diện tích cây rau đậu có giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ; quy vùng sản xuất hàng hoá tập trung theo nhu cầu thị trường, nhất là cung cấp cho các thành phố lớn và khu vực miền Trung. Trong cơ cấu rau màu vụ đông có sự phân vùng giữa các địa phương, tạo ra nét riêng biệt góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và hình thành những vùng sản xuất chuyên canh như: huyện Kinh Môn, Nam Sách trồng hành củ và mủa; huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Kim Thành chuyên trồng các loại rau su hào, bắp cải, súp lơ, củ đậu; huyện Nam Sách, Cẩm Giàng chuyên trồng cà rốt....

Nhóm cây rau, đậu, hoa, cây cảnh có diện tích gieo trồng lớn nhất 18.201 ha, chiếm tỷ trọng 85,1% tổng diện tích gieo trồng, tiếp đó là nhóm cây lương thực có hạt 1.396 ha, chiếm 6,5%, nhóm cây chất bột có củ 938 ha, chiếm 4,4%, các nhóm cây còn lại chiếm tỷ nhỏ.

1.2. Chăn nuôi

Trong tháng 01, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do bệnh lở mồm, long móng trên đàn lợn có dấu hiệu gia tăng. Mặt khác, do nhu cầu dịp Tết tăng cao nên giá bán gia súc, gia cầm cũng tăng nhẹ.

Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng tháng 01 ước đạt 158 tấn, giảm 1,8%, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 7.800 tấn, giảm 2,5%, sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 3.800 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2018.

1.3. Thuỷ sản

Nuôi trồng thuỷ sản phát triển ổn định, không có dịch bệnh, giá bán sản phẩm các loại thủy sản ổn định, hiệu quả nuôi trồng thủy sản đạt khá; phương thức nuôi cá lồng bè vẫn được duy trì và phát triển khá do phương thức nuôi lồng bè đem lại hiệu quả kinh tế cao, với các chủng loại cá đa dạng như: Diêu hồng, Rô phi đơn tính, Trắm cỏ, Cá chép nuôi giòn...

Diện tích thuỷ sản đang nuôi ước đạt 11.200 ha, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 5.760 tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2018. Công tác quản lý môi trường ao nuôi và phòng ngừa dịch bệnh được duy trì thường xuyên, nên dịch bệnh phát sinh ở mức độ nhẹ, rải rác.

2. Sản xuất công nghiệp

Theo phương pháp chỉ số, sản xuất công nghiệp tỉnh tháng 01 năm 2019 ước giảm 7,0% so với tháng trước; tăng 11,9% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,9%; cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 32,0%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hoà tăng 11,2% riêng ngành khai khoáng giảm 13,1%.

2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Bên cạnh các doanh nghiệp đang gấp rút hoàn thành các đơn hàng đã ký kết cũng có nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch sản xuất và đang thăm dò thị trường hoặc chờ đợi đơn hàng mới nên có xu hướng sản xuất cầm chừng, giảm dần.

Vì vậy, so với tháng trước, sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tính giảm 7,0% với hầu hết các ngành đều có lượng sản xuất giảm; trong đó, ngành khai khoáng giảm 24,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 5,2%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước giảm 17,3%; cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải giảm 6,8%;

So với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp của tỉnh tháng đầu năm ước tăng 11,9%. Đáng chú ý là một số ngành sản xuất quan trọng của tỉnh vẫn giữ được lợi thế sẵn có, tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Có thể kể đến các ngành đó là sản xuất trang phục tăng 10,5%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 41,1%; sản xuất kim loại tăng 1,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 6,0%; sản xuất thiết bị điện tăng 16,0%; sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 14,8%; sản xuất xe có động cơ tăng 31,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; cung cấp nước tăng 14,2%...

Bên cạnh đó cũng còn một số ngành đang gặp nhiều khó khăn, điển hình như ngành khai khoáng, sản xuất xi măng, sản xuất thức ăn chăn nuôi. Việc các mỏ đá đang khai thác gần như cạn kiệt, hoặc gần hết thời hạn khai thác và chủ trương của cơ quan chức năng là hạn chế cấp giấy phép mới, thậm chí không cho phép tăng công suất để tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo này đã làm khan hiếm nguyên liệu đầu vào dẫn tới sản lượng đá khai thác giảm 13,1%; xi măng portland giảm 23,8%. Hay như việc thị trường chăn nuôi thiếu tính ổn định, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, giá nguyên liệu nhập khẩu tăng cao đã làm sản lượng thức ăn chăn nuôi giảm 9,7%.

2.2. Chỉ số sử dụng lao động

Hiện nay, với việc nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh thuộc các ngành may mặc, điện, điện tử đều có xu hướng mở rộng sản xuất, góp phần không nhỏ trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Điển hình như Công ty TNHH May Tinh Lợi, Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam, Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam đang tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Nhìn chung tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/1/2019 tăng 1,8% so với tháng trước, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Các ngành có chỉ số sử dụng lao động tăng như: sản xuất trang phục tăng 8,0%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 5,6%; in, sao chép bản ghi tăng 14,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 3,8%; sản xuất thiết bị điện tăng 38,1%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 7,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 19,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 5,9%...

3. Hoạt động đầu tư

Tháng 12 năm 2018, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 169 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 49 tỷ đồng, giảm 56,2% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện  đạt 114 tỷ đồng, tăng 86,4% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách cấp xã đạt 6 tỷ đồng, giảm 35,9%, so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2018, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 1.640 tỷ đồng giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 674 tỷ đồng giảm 39,7%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 871 tỷ đồng  tăng 58,0%, vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 95 tỷ đồng giảm 5,2%.

Ước tháng 1 năm 2019, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 107 tỷ đồng, tăng  173,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 45 tỷ đồng, tăng 120,9% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 52 tỷ đồng, tăng 366,5% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách cấp xã đạt 10 tỷ đồng, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước.

4. Thương mại, giá cả, dịch vụ

Mở đầu năm 2019, là Lễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Dương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch của tỉnh.

4.1. Doanh thu bán lẻ hàng hoá

Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 01 năm 2019 ước đạt 3.941 tỷ đồng, so với tháng 12 năm trước tăng 1,4%; tăng 15,0% so với cùng kỳ.

Phân theo loại hình kinh tế, kinh tế cá thể đạt 2.507 tỷ đồng, chiếm 63,6% và tăng 18,0% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân đạt 1.361 tỷ đồng, chiếm 34,5% và tăng 10,2%; các khu vực kinh tế còn lại (nhà nước, tập thể và FDI) đạt 74 tỷ đồng, chiếm 1,9%, tăng 8,3% so với năm trước.

Phân theo mặt hàng; nhóm lương thực, thực phẩm là nhóm chiếm cơ cấu lớn nhất với 34,2% trong tổng số và đạt 1.348 tỷ đồng, tăng 21,9% so với năm trước; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng chiếm 14,8% trong tổng số, đạt 584 tỷ đồng, tăng 15,3%; nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 543 tỷ đồng, tăng 15,8%.

4.2. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 01 ước đạt 749 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước; tăng 7,6% so với cùng kỳ.

Phân theo loại hình kinh tế; kinh tế cá thể đạt 506 tỷ đồng, chiếm 67,7% và tăng 8,3% so với năm trước; kinh tế tư nhân đạt 189 tỷ đồng, chiếm 25,2% và tăng 8,4%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38 tỷ đồng, chiếm 5,0% và tăng 2,0% so với cùng kỳ.

Phân theo ngành kinh tế; dịch vụ lưu trú đạt 22 tỷ đồng, chiếm 3,0% trong tổng số và tăng 8,7% so với năm trước; dịch vụ ăn uống đạt 318 tỷ đồng, chiếm 42,5% và tăng 7,1%; dịch vụ khác đạt 407 tỷ đồng, chiếm 54,4%, tăng 7,9% so với cùng kỳ.  

4.3. Vận tải

Doanh thu vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải tháng 01 ước đạt 733 tỷ đồng; so với tháng 12 năm trước tăng 1,2%; trong đó, vận tải hành khách đạt 133 tỷ đồng, tăng 2,1%; vận tải hàng hoá đạt 546 tỷ đồng tăng 1,0%. So với cùng kỳ năm trước vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải tăng 10,0%; trong đó, vận tải hành khách tăng 11,3%; vận tải hàng hoá tăng 9,9%; dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 7,7%.

4.4. Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2019 tăng 0,17% so với tháng trước, tăng 2,82% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

CPI tăng (so với tháng trước) là do các loại thực phẩm, đồ uống phục vụ nhu cầu Tết Kỷ Hợi có xu hướng tăng. Giá xăng, dầu giảm nên giá cước vận tải giảm, phần nào  kìm chế đà tăng giá các mặt hàng dịp Tết.

II. Một số vấn đề xã hội

1.Văn hóa, thể thao

Văn hóa; điểm đặc biệt trong tháng này là việc lần đầu tiên tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông – chào đón năm mới 2019 với nhiều hoạt động văn hóa phong phú, đặc sắc và hấp dẫn; nhằm tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng và mang tính cộng đồng; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc; những đặc trưng, đặc sản của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, giao lưu văn hóa của người dân và du khách, thông qua đó quảng bá về mảnh đất, con người và các sản phẩm du lịch của tỉnh Hải Dương. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30/12/2018 đến hết ngày 1/1/2019, tại Quảng trường Thống Nhất và khu vực phụ cận, thành phố Hải Dương.

Thể thao; Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngày 07/01/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 41/KH-SVHTTDL hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi – 2019. Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 89 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng cộng sản Việt Nam, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng; tạo thêm khí thế phấn khởi, tin tưởng của nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước; khai thác tốt hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao hiện có để tổ chức các hoạt động  văn hóa, thể thao và du lịch đạt hiệu quả cao.

Chiều ngày 10/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bầu chọn huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiêu biểu năm 2018. Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc, mang vinh quang về cho thể thao tỉnh nhà. Ban Tổ chức đã giới thiệu 7 HLV, 13 VĐV thể thao thành tích cao và 2 VĐV khuyết tật để đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương bầu chọn 5 HLV, 10 VĐV thể thao thành tích cao và 1 VĐV khuyết tật tiêu biểu.

2. Y tế

 Ngay từ tháng đầu năm, tình hình y tế, chăm sóc sức khỏe đã được Sở Y tế tỉnh quan tâm xát sao, ngoài công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Bắt đầu từ ngày 25/01/2019, Sở y tế Hải Dương sẽ tiến hành tiêm vắc xin Combe Five của Ấn Độ cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng thay thế cho vắc xin Quin-va-xem 5 trong 1 của Hàn Quốc đã ngừng sử dụng từ tháng 9.  

Từ đầu tháng 01/2019 đến nay, tại Bệnh viện Mắt và Da liễu tỉnh, cứ 100 người tới khám mắt có 15 - 20 người mắc bệnh đau mắt đỏ; trong đó, trẻ em chiếm trên 50%. Bệnh đau mắt đỏ thường xuất hiện nhiều khi thời tiết mưa nồm, độ ẩm không khí cao, khi giao mùa, đặc biệt vào mùa xuân… Đây là thời điểm cơ thể nhạy cảm với thời tiết, dễ bị mệt mỏi, hệ thống miễn dịch yếu nên dễ bị nhiễm bệnh. Trong khi đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây, có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay...

 3. Giáo dục

 Sáng 12/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019. Hội đồng coi thi năm nay do cán bộ, giáo viên, nhân viên của các Sở GDĐT Bắc Giang, Hà Nam và chủ nhà Hải Dương đảm nhiệm. Nhiều năm nay, kỳ thi được tổ chức dưới hình thức học sinh của các tỉnh, thành phố thi tại địa phương nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và bảo đảm an toàn hơn. Tham dự kỳ thi, Hải Dương có 97 học sinh thuộc 11 đội tuyển tham dự ở các môn: toán, hóa học, sinh học, tin học, lịch sử, địa lý, vật lý, ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga. Cũng như nhiều năm trước, thành viên của các đội tuyển đều là học sinh của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Kỳ thi chính thức diễn ra từ ngày 13 – 15/1 tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

4. Bảo vệ môi trường

Việc xử lý rác thải sinh hoạt (RTSH) nông thôn hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc đòi hỏi các cấp chính quyền cần chủ động tháo gỡ. Cùng với đó là sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp để giải quyết vấn đề RTSH nông thôn đang rất nhức nhối hiện nay. Mặc dù nhiều bãi chôn lấp đã quá tải nhưng việc bố trí quỹ đất, kinh phí xây dựng bãi chôn lấp mới rất khó thực hiện. Việc vận chuyển, xử lý RTSH tập trung tại các nhà máy xử lý rác thải là yêu cầu cấp thiết, góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường đã ở mức báo động hiện nay.

Để xử lý RTSH nông thôn, các cấp, các ngành cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút các doanh nghiệp có năng lực đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại những vị trí phù hợp. Bố trí kinh phí hỗ trợ vận chuyển, xử lý RTSH cho các xã theo đúng quy hoạch đã được duyệt.

Trong tháng Một, cơ quan chức năng đã phát hiện 18 vụ vi phạm quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường, trong đó xử lý 15 vụ với tổng số tiền phạt 293,5 triệu đồng.

5. Trật tự an toàn xã hội

Về tai nạn cháy, nổ; trong tháng 01 trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy, nổ không bị thương vong về người nhưng thiệt hại ước tính 2 tỷ đồng.

Về tai nạn giao thông; năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 203 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 196 người chết và 97 người bị thương. So với năm 2017, tai nạn giao thông tăng 34 vụ (+20,1%), tăng 25 người chết (+14,6%) và giảm 70 người bị thương (-41,9%). Trong đó, đường bộ xảy ra 194 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 191 người và bị thương 92 người; đường sắt xảy ra 7 vụ, làm chết 5 người, bị thương 5 người; đường thuỷ nội địa xảy ra 2 vụ

Đặc biệt, ngày 21/01 vừa qua tại quốc lộ 5 thuộc địa phận xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã xẩy ra vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng; một ô tô tải đi sai làn đường, gây tai nạn với đoàn người đi bộ, làm chết 9 người, và 6 người bị thương./.


 
Các tin mới hơn
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2019 (28/07/2019)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2019 (28/06/2019)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019 (28/05/2019)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019 (28/04/2019)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 (28/03/2019)
Các bài liên quan
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2018 (27/12/2018)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2018 (28/11/2018)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018 (30/10/2018)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2018 (01/10/2018)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018 (01/09/2018)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay59 
 Hôm qua208
 Tuần này703 
 Tất cả413577 
IP: 34.225.194.144