Tin tức
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương (10/6/1940 – 10/6/2020)
Cập nhật: 28/05/2020 08:38:20 AM
Ngày 10/6/1940, Đảng bộ tỉnh Hải Dương với Ban Tỉnh uỷ lâm thời được thành lập (tại nhà cụ Lê Thị Thạnh, thôn Tạ Xá, xã Hợp Tiến, Nam Sách), gồm 3 đồng chí: Nguyễn Mạnh Hoan, Chu Thị Kim Sơn, Nguyễn Tấn Phúc, do đồng chí Nguyễn Mạnh Hoan làm Bí thư.
 

Cuối những năm 20 của thế kỷ XX, một số thành viên của tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên - tổ chức tiền thân của Đảng, như các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Ngọ, Nguyễn Hới, Trần Cung... đã về Hải Dương truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tuyên truyền vận động cách mạng, xây dựng tổ chức và lãnh đạo công nhân, nông dân đấu tranh chống áp bức, đòi quyền dân sinh, dân chủ. Nhiều nơi, cơ sở cách mạng đã được hình thành như: Mỏ than Mạo Khê (Đông Triều (1)), Thượng Cốc (Gia Lộc), Đọ Xá (Chí Linh), phố Cựu Thành (thành phố Hải Dương)… và những nơi nàyđã thành lập được các tổ chức chi hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Từ đâyphong trào tiếp tục phát triển sang các huyện Thanh Hà, Tứ Kỳ, Vĩnh Bảo (2).

Phong trào vận động cách mạng giai đoạn này tuy chưa phát triển rộng khắp ở tỉnh nhà, nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin,giác ngộ quần chúng cách mạng, chuẩn bị cơ sở chính trị xã hội cho việc thành lập các tổ chức Đảng sau này.

Ngày3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đưa dân tộc ta bước sang một trang sử mới, thời kỳ đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Mácxít; đấu tranh có mục tiêu, đường lối, chủ trương, chiến lược, sách lược đúng đắn.

Ngay sau khi Đảng ta ra đời, hai chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Hải Dương đã được thành lập: Chi bộ mỏ than Mạo Khê, do đồng chí Nguyễn Văn Cừ tổ chức và chi bộ Đọ Xá (Chí Linh) do đồng chí Trần Cung tổ chức.

Cuối năm 1932, đồng chí Nguyễn Lương Bằng (quê Thanh Tùng, Thanh Miện), một cán bộ cách mạng của Đảng, đã vượt ngục Hoả Lò (Hà Nội) về ấp Dọn (Bình Giang) hoạt động. Tại đây, đồng chí đã viết và phát hành báo “Công nông” để tuyên truyền, vận động quần chúng, phát triển cơ sở cách mạng. Mặc dù kẻ thù đàn áp và tiêu diệt nhưng ngọn lửa cách mạng đã được Đảng ta thắp sáng vẫn đang âm ỉ trong lòng quần chúng, chỉ chờ thời cơ sẽ lại bùng lên mãnh liệt.

Mùa hè năm 1936, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và đề ra khẩu hiệu đấu tranh mới, thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương, nhằm tập trung mọi lực lượng trong cuộc đấu tranh vì dân sinh, dân chủ, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hoà bình. Từ đây, nhiều tổ chức dân chủ đã được thành lập ở thị xã Hải Dương, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Nam Sách, Chí Linh, Kim Thành, Cẩm Giàng, Vĩnh Bảo... Năm 1937, đồng chí Lê Thanh Nghị (quê Thượng Cốc, Gia Lộc) được Trung ương và Xứ uỷ Bắc Kỳ cử về Hải Dương xây dựng cơ sở cách mạng, đã chủ trì cuộc họp thống nhất phong trào thanh niên dân chủ trên phạm vi toàn tỉnh.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân chủ, tháng8/1938, với tư cách là Xứ uỷ viên Bắc Kỳ, đồng chí Hoàng Văn thụ đã về Hải Dương kiểm tra, chỉ đạo phong trào và công nhận việc thành lập 3 chi bộ Đảng, bao gồm: Chi bộ nhà máy nước Ninh Giang, chi bộ thị xã Hải Dương, chi bộ xã Cổ Am (Vĩnh Bảo).

Sau khi các chi bộ được thành lập, phong trào cách mạng ở các địa phương được tiếp thêm sức mạnh mới. Sách báo công khai của Đảng, của các đoàn thể dân chủ như “Tin tức”, “Dân chúng”, “Đời nay”...được truyền bá rộng rãi, kêu goi công nhân,nông dân rầm rộ xuống đường đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống đánhđập, chống sưu cao thuế nặng, chống cường hào áp bức... tiêu biểu như cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy Rượu, Sở Lục Lộ Hải Dương, nhà máy Nước Ninh Giang, mỏ than Mạo Khê, nhà thương Hải Dương..; của nông dân Thanh Hà, Vĩnh Bảo...;của học sinh, trí thức đòi tự do lập hội...

Các cuộc đấu tranh trên, bước đầu, đã đem lại một số quyền lợi thiết thực cho quần chúng, nhưng ý nghĩa quan trọng là nó góp phần tích cực bồi dưỡng tinh thần cách mạng, sự giác ngộ về chính trị và củng cố lòng tin của nhân dân vào tiền đồ cách mạng.

Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. Chính phủ Pháp đã phản bội nhân dân Pháp và đi theo con đường phát xít. Ở Đông Dương, chính quyền thực dân cũng thẳng tay đàn áp cách mạng. Các tổ chức Đảng, đoàn thể, các hội yêu nước... bị săn lùng ráo riết, hàng loạt cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng bị địch bắt, tù đày, sát hại. Trước tình hình trên, hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI (11/1939) đã quyết định chuyển hướng chiến lược cho phù hợp với tình hình mới, đặt vấn đề giải phóng dân tộc thành nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt, thành lập Mặt trận phản đế và chuyển trung tâm hoạt động về nông thôn.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Liên Tỉnh ủy B (gồm các tỉnh Hải Dương, HưngYên, Kiến An, Hải Phòng, Quảng Yên, Hòn Gai) được thành lập và chọn Tạ Xá (Hợp Tiến, Nam Sách) làm trung tâm hoạt động. Tháng 5/1940, chi bộ Tạ Xá (Nam Sách),chi bộ Trại Chua, Hàm Ếch (Chí Linh) được thành lập. Nhiều nơi trong tỉnh đã hình thành tổ chức phản đế và hoạt động tích cực như ở Nam Sách, Thanh Hà, KimThành, Chí Linh, thị xã Hải Dương...

Trước sự phát triển mạnh mẽ và rộng khắp của phong trào cách mạng, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trong toàn tỉnh, được sự đồng ý của Xứ uỷ Bắc Kỳ và Liên Tỉnh ủy B, ngày 10/6/1940, Đảng bộ tỉnh Hải Dương với Ban Tỉnh uỷ lâm thời được thành lập (tại nhà cụ Lê Thị Thạnh, thôn Tạ Xá, xã Hợp Tiến, Nam Sách), gồm 3 đồng chí: Nguyễn Mạnh Hoan, Chu Thị Kim Sơn, Nguyễn Tấn Phúc, do đồng chí Nguyễn Mạnh Hoan làm Bí thư.

Ngày 10/6/1940 đã đi vào lịch sử của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương là một sựkiện chính trị trọng đại, đánh dấu một mốc mới trên con đường đấu tranh cùng cả nước vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương và Xứ uỷ, ngay sau khi thành lập, Đảng bộ đã tăng cường xây dựng lực lượng, giác ngộ quần chúng, chuẩn bị cùng cả nướctiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 17/8/1945 trong khí thế cáchmạng sục sôi, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân toàn tỉnh nổi dậy giành chính quyềnthắng lợi, đập tan xích xiềng nô lệ của chế độ thực dân, phong kiến, thành lậpchính quyền cách mạng ở các cấp.

Chính quyền cách mạng vừa mới ra đời đã phải đương đầu với những thử thách cực kỳnghiêm trọng, đối mặt với sự chống phá quyết liệt của thù trong, giặc ngoài. Dướisự lãnh đạo của Trung ương, từ 8/1945-12/1946, dựa vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ Hải Dương đã vận dụng một cách sáng tạo và linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, tranh thủ thời gian, tích cực củng cố, xây dựng lực lượng mọi mặt, quyết tâm bảo vệ chính quyền mới được thành lập, giữ vững thành quả cách mạng. Ngày 26/4/1946 - ngày bầu cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp xã khoá đầu tiên ở Hải Dương đã thắng lợi, góp phần xây dựng chính quyền cách mạng của dân, do dân, vì dân.

Sau một thời gian chuẩn bị, đầu tháng 6/1946, Đại hội Đảng bộ Hải Dương lần thứ nhất với 80 đại biểu đại diện cho 250 đảng viên toàn tỉnh được tiến hành.

Tháng 12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương lại bước vào vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Với trên 13 ngàn trận đánh lớn nhỏ, quân và dân Hải Dương đã tiêu diệt, bắt sống và gọi hàng gần chục vạn tên địch, thu hàng nghìn súng các loại, pháhuỷ hàng trăm đầu tàu, toa xe, xe cơ giới, ca nô, tàu chiến, thu hồi hàng tấn quân trang, quân dụng làm nên “Tiếng sấm đường 5” anh hùng, góp phần cùng cả nước đi tới chiến thắng Điện Biên Phủ.

Từ tháng 01/1968, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và quyết định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên hợp nhất thành tỉnh Hải Hưng, Đảng bộ tỉnh Hải Dương hợp nhất với Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thành Đảng bộ tỉnh Hải Hưng. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ, Đảng bộ tỉnh Hải Hưng đã đưa quân và dân trong tỉnh vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn.

Sau năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnhnhà bước vào thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chấtcho CNXH và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Tháng 1/1997, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và quyết định của Quốc Hội, tỉnh Hải Dương và Đảng bộ tỉnh Hải Dương được tái lập.

Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tính đến tháng 4/2020, tỉnh có 38.941 liệt sĩ; 21.734 thương binh; 10.490 bệnh binh; 4.076 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 38 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Đảng bộ và nhân dân 12/12 huyện, thành phố, thị xã, và 64 xã, phường, thị trấn của tỉnh đã được Đảng và Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng.

Trải qua 80 năm, kể từ ngày thành lập, Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, từ chỗ Ban Tỉnh ủy lâm thời chỉ có 3 đồng chí với 14 đảng viên, đến nay, toàn Đảng bộ đã có 106.989 đảng viên, sinh hoạt ở 677 tổ chức cơ sở đảng

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng, kiên định với lý tưởng và con đường lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, không ngừng tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát huy và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

[1]
 Thời gian này huyện Mạo Khê thuộc tỉnh Hải Dương.
[2] Thời gian này huyện Vĩnh Bảo thuộc tỉnh Hải Dương.Văn bản đính kèm:
80 nam thanh lap Dang bo tinh HD.pdf
 
Các tin mới hơn
Họp báo báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 (29/06/2020)
Triển khai Điều tra Nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (30/05/2020)
Các bài liên quan
Bác Hồ với công tác Thống kê (18/05/2020)
Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (06/05/2020)
Đảng ủy Cục Thống kê chỉ đạo tổ chức thành công các Đại hội Chi bộ, tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (13/04/2020)
Bài phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020 (14/02/2020)
Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 (18/12/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay268 
 Hôm qua218
 Tuần này1299 
 Tất cả736569 
IP: 18.234.97.53