Tin tức
Các quyết định bổ nhiệm của Cục Thống kê tỉnh Hải Dương
Cập nhật: 20/12/2016 10:34:39 AM
Cập nhật thông báo bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ chủ chốt Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.
 

Ngày 08/3/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 24/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quang Sơn, Thống kê viên Chi cục Thống kê huyện Kim Thành giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kinh Môn.


Ngày 02/3/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký các Quyết định:

- Số 18/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thu Hằng, phó trưởng phòng Thống kê 
Dân số - Văn xã giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê Dân số - Văn xã.

Ngày 17/02/2017, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký các Quyết định:

- Số 19/QĐ-CTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê Dân số - Văn xã đối với bà Trịnh Thị Vân.

- Số 20/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Ngọc Tới giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kinh Môn.

 

Ngày 14/02/2017, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký các Quyết định:

- Số 14/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Thủy giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kim Thành.

- Số 15/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Bùi Đức Sang giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kim Thành.

- Số 16/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tính giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Thanh Hà.

 

Ngày 23/12/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 860/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Quang Thịnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.

 

Ngày 16/12/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 114/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Thu Yên, Thống kê viên Chi cục Thống kê thành phố Hải Dương giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Gia Lộc.

 

Ngày 19/9/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 88/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Hoan giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Thanh Miện.

 

Ngày 13/9/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 82/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Gia Lộc giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Cục Thống kê.

 

Ngày 25/8/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 79/QĐ-CTK về việc giao bà Phạm Thị Hồng Chiêm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Tứ Kỳ phụ trách Chi cục Thống kê huyện Tứ Kỳ. 
Các tin mới hơn
Bài phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020 (14/02/2020)
Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 (18/12/2019)
Hội thao khối thi đua tham mưu, tổng hợp năm 2019 (20/10/2019)
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (23/08/2019)
Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Cục Thống kê năm 2019 (19/01/2019)
Các bài liên quan
Phổ biến Luật Thống kê cho người làm công tác thống kê Sở, ban, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn (16/11/2016)
Hội nghị tập huấn Luật Thống kê và các văn bản liên quan cho công chức ngành Thống kê (01/11/2016)
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê xã, phường, thị trấn năm 2016 (01/11/2016)
Tổng cục Thống kê tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016 (03/08/2016)
Quy định mới việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện hoạt động điều tra thống kê (15/07/2016)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay98 
 Hôm qua221
 Tuần này717 
 Tất cả474229 
IP: 3.235.30.155