Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2017

Diện tích gieo trồng vụ đông năm 2017 giảm so với vụ đông năm 2016; năng suất các loại cây rau lấy lá cao hơn năm trước, nhưng giá bán đều giảm, nên hiệu quả kinh tế không tăng. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định nhưng do ảnh hưởng kỳ nghỉ Tết nên IIP tăng 5,5% so với cùng kỳ. Thương mại dịch vụ tăng khá, giá cả các mặt hàng ít biến động so với các tháng trước.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2016

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá 2010) ước tăng 7,9% so với năm 2015, cao hơn bình quân cả nước; trong đó, giá trị tăng thêm (tính cả thuế) khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,6%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,4% (công nghiệp +10,4%, xây dựng +9,9%), dịch vụ tăng 6,9%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, ước đạt 15,7% - 53,1% - 31,2%.

Giới thiệu ấn phẩm "100 câu hỏi đáp về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành"

BBT: Được sự cho phép của Tổng cục Thống kê, ban biên tập Website cung cấp các nội dung hỏi đáp về Luật thống kê 2015; nhằm phổ biến, tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức để hiểu rõ hơn về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2016

Tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm là +7,8%(cùng kỳ năm 2015 tăng 8,3%). Hoạt động Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,6% do lĩnh vực chăn nuôi tăng cao (+8,7%); công nghiệp - xây dựng đang phát triển trở lại, tốc độ tăng quý III cao hơn quý II; xây dựng ; dịch vụ tiếp tục ổn định, mức tăng (+7,2%) tương đương 6 tháng.

Phát hành Niên giám thống kê 2015 - Tỉnh Hải Dương

Niên giám thống kê được biên soạn hàng năm bằng tiếng Việt và tiếng Anh, gồm 13 chuyên mục phản ánh đầy đủ theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; đồng thời, giải thích một số thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu. Niên giám thống kê 2015 là hệ thống số liệu khái quát những nét chính của cả giai đoạn 2011-2015.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay69 
 Hôm qua66
 Tuần này69 
 Tất cả250617 
IP: 54.144.194.161