Giới thiệu ấn phẩm "100 câu hỏi đáp về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành"

BBT: Được sự cho phép của Tổng cục Thống kê, ban biên tập Website cung cấp các nội dung hỏi đáp về Luật thống kê 2015; nhằm phổ biến, tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức để hiểu rõ hơn về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2016

Tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm là +7,8%(cùng kỳ năm 2015 tăng 8,3%). Hoạt động Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,6% do lĩnh vực chăn nuôi tăng cao (+8,7%); công nghiệp - xây dựng đang phát triển trở lại, tốc độ tăng quý III cao hơn quý II; xây dựng ; dịch vụ tiếp tục ổn định, mức tăng (+7,2%) tương đương 6 tháng.

Phát hành Niên giám thống kê 2015 - Tỉnh Hải Dương

Niên giám thống kê được biên soạn hàng năm bằng tiếng Việt và tiếng Anh, gồm 13 chuyên mục phản ánh đầy đủ theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; đồng thời, giải thích một số thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu. Niên giám thống kê 2015 là hệ thống số liệu khái quát những nét chính của cả giai đoạn 2011-2015.

Ngành Thống kê nỗ lực thực hiện thành công Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

TS. Nguyễn Bích Lâm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn luôn là một trong những nhiệm vụ chiến lược, là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước và thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện dựa trên sự tổng kết thực tiễn tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở mỗi giai đoạn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính vì vậy, kết quả của Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 do Tổng cục Thống kê thực hiện theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó có ngành nông nghiệp, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bao gồm đông đảo tầng lớp nông dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thống kê

Nội dung buổi làm việc về tình hình triển khai kế hoạch công tác của ngành trong năm 2016; trong đó, trọng tâm là xây dựng kế hoạch Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay38 
 Hôm qua196
 Tuần này916 
 Tất cả237486 
IP: 54.166.92.253